Návrh Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky

10. 1. 2023 ÚÚR Územní plánování

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo dne 9. ledna 2023 na Úřední desce Oznámení Ministerstva pro místní rozvoj: Návrh Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky, Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a související materiály…