Vůbec poprvé může veřejnost připomínkovat „územní plán kraje“ online

12. 1. 2023 Kraj Vysočina Veřejná správa online

Kraj Vysočina je prvním krajem, kde může veřejnost dokumentaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina prohlížet a připomínkovat online. Aplikace umožňuje vygenerovat připomínku z pohodlí domova prostřednictvím jednoduché webové aplikace, navíc lze připojit i zákres dotčeného území. Pro Kraj Vysočina je to další krok v procesu digitalizace a transparentnosti státní správy a zároveň v souladu s moderními trendy.

Kraj Vysočina

Krajský úřad oznamuje zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Kompletní dokumentace návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR KrV včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je zveřejněna na Portálu územního plánování Kraje Vysočina, téma „Územní plán kraje“, záložka Projednávané ZÚR.

Novinkou je, že veřejnost může nahlédnout do dokumentace projednávané aktualizace zásad územního rozvoje prostřednictvím jednoduché webové aplikace. Veřejnost má možnost prostřednictvím této aplikace vytvořit připomínku, ke které může připojit zákres dotčeného území přímo do jednotlivých projednávaných výkresů.

Po vyplnění identifikačních údajů podatele bude připomínka automaticky vygenerována a odeslána na zadanou e-mailovou adresu. Pro řádné a zákonné uplatnění připomínek musí podatel v souladu se správním řádem dokument podepsat a doručit na krajský úřad.