Dotčené orgány v procesu územního plánování

12. 1. 2023 ÚÚR Územní plánování

Ke dni 1. 1. 2023 byla aktualizována internetová příručka „Dotčené orgány v procesu územního plánování“.