Změna mapy regionální podpory pro Českou republiku

12. 1. 2023 ÚOHS Dotace

Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku, a to pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Změna souvisí s navýšením intenzity podpory o 10 p. b. v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Jedná se o území, která mají získat podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST).

ÚOHS

Tato území byla určena v plánech spravedlivé územní transformace Česka schválených jako součást programu Spravedlivá transformace pro podporu z FST. Jedná se o území, která se nacházejí v regionech způsobilých pro podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování EU. Dle Pokynů k regionální státní podpoře lze maximální intenzity podpory pro oblasti podle písmene a), které jsou současně územími určenými pro podporu z FST, schválenými Evropskou komisí příslušným rozhodnutí, zvýšit o 10 procentních bodů.

Schválení změny mapy regionální podpory ze strany Evropské komise umožní poskytnout vyšší intenzitu regionální podpory na území regionů Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Rozhodnutí Evropské komise č. SA.104844 zatím nebylo zveřejněno.