Středočeský kraj chce vylepšit Portál příspěvkových organizací

13. 1. 2023 Středočeský kraj Veřejná správa online

Středočeský kraj se chce zapojit do spolku BISON, který zajišťuje optimální a efektivní podporu výkonu veřejné správy prostřednictvím softwarů vyvíjených právě subjekty veřejné správy. Zakladateli spolku jsou Zlínský kraj, Kraj Vysočina, město Kroměříž a Nové Město na Moravě. Cílem je zlepšit především digitální komunikaci mezi krajem a jeho příspěvkovými organizacemi. Zapojení do spolku, majícího za úkol budování a implementaci sdílených open source počítačových nástrojů, na dnešním jednání schválili krajští radní. Návrhu musí dát zelenou ještě zastupitelé.

Středočeský kraj

Krajští radní chtějí zefektivnit digitální komunikaci mezi krajem a příspěvkovými organizacemi, které zřizuje. V současné době mu v tom pomáhá počítačový program Portál příspěvkových organizací (Portál PO), kdysi vyvinutý Krajem Vysočina a poté nabídnut dalším regionům k instalaci a provozování. Software už technologicky i funkčně zaostává a kraj jej chce vylepšit.

Portál je chápán jako pracovní nástroj, prostřednictvím kterého je možné v každém okamžiku jednoduchým způsobem nastavit harmonogram plnění úkolů, sledovat stav plnění, dodatečně věc komunikovat a upřesňovat. Řeší duplicity zadání. Jednotná datová základna umožňuje poskytovat datové reporty pro vedení kraje i úřadu a zvyšuje tak komfort pro všechny uživatele. Díky portálu existuje nezpochybnitelná auditní stopa všech operací.

Kraj celý program vlastními silami rozvíjí a opravuje chyby. I přesto však technologicky a funkčně zaostává nad paralelně vyvíjenou verzí Krajem Vysočina. Od vstupu do spolku a hlubší spolupráci s Vysočinou si Středočeský kraj slibuje modernizaci systému, nové moduly a zlepšení funkčnosti. Členský poplatek je 1000 Kč/rok.

Díky rozšíření spolku BISON se v sítí tuzemské veřejné správy může vytvořit jednotná, jasně definovaná platforma pro rozvoj a šíření open-source software projektů, a to za účelem podpory co nejkvalitnějšího výkonu správy. Vlastními silami vytvořené a ověřené systémy pak mohou být distribuovány dalším subjektům, a to včetně podpory, poradenství a výměny zkušeností, resp. know-how. Samozřejmostí je podpora projektového přístupu k řešení tematických úkolů prostřednictvím školení. Zakládající členové spolku jsou Kraj Vysočina, Zlínský kraj, Nové Město na Moravě a Kroměříž. Přidruženými členy jsou kraje Královéhradecký, Jihomoravský a město Jihlava.