Politika architektury a stavební kultury ČR – Aktualizace 2022

17. 1. 2023 ÚÚR Bydlení a stavby

Vláda na svém jednání 4. ledna 2023 schválila usnesením č. 6 materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky – Aktualizace 2022. Aktualizovaná politika nahrazuje původní dokument schválený v roce 2015.