Vybíráme dobře ředitele základních škol?

26. 1. 2023 Obec a finance Školství

Český vzdělávací systém trpí tím, že se konkurzům na ředitelské pozice v základním školství stále nevěnuje dostatečná odborná pozornost. Národní institut SYRI, který se zabývá výzkumem systémových rizik a jejich socioekonomickými dopady, v oblasti pedagogických věd např. zkoumá problematikou řízení vzdělávacích institucí a analýzou vzdělávacích výsledků.

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

Na vzdělávací výsledky žáků základních škol má kvalita ředitelů zásadní dopad. Z analýz výzkumu vyplývá, že aktivity ředitelů ovlivňují až pětinu výsledků žactva. Podle sdělení doc. Martina Sedláčka, který se problematikou zabývá, výzkum jasně ukázal, že mezi tím, jak ředitel školu řídí, zejména jak pracuje s učitelským sborem a tím, jak vypadá vyučování v dané škole, je souvislost. Jinými slovy, práce ředitelů se promítá do toho, jaké má škola jako celek výsledky.

Odborník SYRI zjišťuje, jak ředitelé škol skrze procesy vedení ovlivňují právě výstupy vzdělávání. „Ředitelé sami učí jen velmi málo. Na první pohled by se proto mohlo zdát, že je jejich vliv na kvalitu výuky minimální. Z našich dat ale vyplývá, že je to jinak. Důležité není až tak, jak sami vyučují, ale jak se jim daří sdílet s učiteli a žáky společnou vizi o podobě školy. Osobní angažovanost v hledání cest ke kvalitě, profesní podpora pedagogů, zdravě nastavená náročnost pro všechny, spolupracující klima jsou klíčové ingredience úspěšných ředitelů,“ uvedl Sedláček.

Při počtu přibližně čtyř tisíc základních škol v České republice je správný výběr šéfa sborovny důležitý úkol. Praxe, kdy se i kvůli malému zájmu uchazečů dostávali do vedení škol lidé, u kterých absentovaly odborné kompetence, ale dobře vycházeli se zřizovatelem, se má postupně měnit novelou ministerstva školství posilující odborný hlas u konkurzů. Tato změna je vítána, ani tak ale současný stav není ideální, protože odborníci v komisích nemají většinu a mohou být přehlasováni. Navíc pořadí uchazečů v konkurzním řízení má jen doporučující charakter a poslední slovo má zřizovatel, tedy často starosta obce. Ten ředitele jmenuje a určuje mu plat i odměny. „Zřizovatelé tak mohou do chodu školy nepřímo zasahovat, což není dobře. Správa škol, kde jsou obce jako zřizovatelé, by měla podle mého spočívat přece jenom více v něčem jiném,“ dodává Sedláček.

podle tiskové zprávy SYRI