Zástupci Karlovarského kraje navštívili obce v Ašském výběžku

20. 1. 2023 Karlovarský kraj Regiony

V rámci tradičních cest po kraji zavítal hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a radní pro oblast rozvoje venkova Vít Hromádko až na samý západ regionu, a to do obcí Libá, Krásná a Podhradí. Se starosty projednali nejdůležitější témata života v obcích.

Karlovarský kraj

„S výjezdy do obcí pokračujeme také v letošním roce. Jsem velmi rád, že máme možnost jednat se starosty přímo v jejich působišti, protože v terénu se můžeme s některými tématy či problémy seznámit na vlastní oči. Z těchto setkání nám vždy vzejde řada úkolů, které se snažíme okamžitě řešit a dát tak zástupcům obcí jasně najevo, že s naší pomocí mohou počítat a že jejich potíže a připomínky nebereme na lehkou váhu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

V Libé trápí starostu Radka Jarocha a místostarostu Romana Tatovského zejména stav komunikace směrem na Sorkov, která představuje nejkratší spojnici s městem Cheb. Jedná se o hojně využívanou silnici, která je však poměrně úzká a její technický stav není také zcela utěšený. Hejtman proto přislíbil, že projedná s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (dále KSÚS) nejen možnost rozšíření profilu komunikace ve vybraných úsecích, kde by se mohli řidiči v protisměru vzájemně bezpečně vyhnout, ale také postupné opravy jejího povrchu. V obci dále hledají vhodné řešení pro vybudování kanalizace v osadách Sorkov a Hůrka. V tomto směru nemůže být kraj nápomocen, radní Vít Hromádko však přislíbil, že zjistí informace o možné dotační podpoře, a to na národní úrovni. V Libé chystají velký projekt, který obsahuje stavbu nové radnice, úpravu křižovatky v centru, vybudování přechodu pro chodce a zastávky se zálivem pro autobusy.

V Krásné projednali zástupci kraje spolu se starostou Lubošem Pokorným a jeho kolegyněmi stav krajské komunikace, která vede přes obec dále směrem k nejzápadnějšímu místu České republiky. V minulosti zde proběhla částečná rekonstrukce, nebylo však dokončeno položení finálního povrch, což se velmi negativně odráží na stavu této komunikace. Hejtman bude jednat s ředitelem KSÚS o možnosti její opravy a o případném převedení do správy obce. V Krásné mají potíž ještě se silnicí ve směru na Nové Domy, která slouží zejména jako cyklostezka. Starosta požádal o pomoc s její údržbou v podobě odstranění nečistot a nánosů na krajnicích, tato věc bude také součástí jednání s ředitelem KSÚS. V rámci setkání byly představeny i projekty na výstavbu školy, jež naváže na stávající budovu mateřské školy a bude disponovat malotřídkami pro 1.–5. ročník ZŠ, dále také projekt komunitního domu pro seniory, kde mají vzniknout malé byty pro seniory. Řešení problematiky odpadového hospodářství, jíž starosta zmínil, bude řešit náměstek hejtmana s gesci v oblasti životního prostředí.

Poslední zastávkou výjezdu byla obec Podhradí, kde se starostka Kamila Červená snaží řešit kromě rozvojových ploch, které jsou v majetku pozemkového úřadu, také bezpečí chodců a s ním spojené nedodržování povolené rychlosti při průjezdu obcí. Obec již několik let investuje peníze do vybudování chodníků, přesto se nedaří nebezpečí eliminovat. Komunikace totiž pokračuje do sousedního Německa a je využívána zejména pendlery, kteří však porušují platné předpisy. Hejtman proto zajistí, ve spolupráci s policií, propojení starostky s dopravním specialistou, aby společně probrali varianty, které by mohly tuto situaci vyřešit. Starostka se také informovala o možnostech poskytnutí obecního pozemku pro stavbu chráněného sociálního bydlení. Tato věc bude předána radnímu pro oblast sociálních věcí. Hejtman bude starostku informovat o podmínkách krajského dotačního programu na údržbu a obnovu památek, obec by totiž chtěla získat finance na pořízení kamerového systému, který by chránil místní hradní areál před útoky vandalů.