Na ukrajinské asistenty dostanou školy 218 milionů

26. 1. 2023 MŠMT ČR Školství

Prostřednictvím krajských úřadů bude v souvislosti s financováním pozic ukrajinských asistentů pedagoga ve veřejných školách na období leden–srpen 2023 rozděleno cca 218 milionů korun. Bude tak podpořeno celkem 552 škol ze všech krajů, přičemž největší objem prostředků směřuje do Prahy a Středočeského kraje.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Výše přidělených finančních prostředků vyplývá z výsledků mimořádného šetření, které se ve školách uskutečnilo ve dnech 16.–20. 1. 2023. V rámci tohoto šetření mohly školy nárokovat finanční prostředky, pokud splňovaly předem daná kritéria (minimální počty ukrajinských dětí a žáků integrovaných v běžných třídách).

Podpořeno bude tímto způsobem celkem 17 412 ukrajinských dětí a žáků (z toho 894 ukrajinských dětí v mateřských školách, 16 413 ukrajinských žáků v základních školách a 105 ukrajinských žáků ve středních školách).

V předchozím období (září–prosinec 2022) bylo rozděleno na pozice ukrajinských asistentů pedagoga ve školách celkem 114 mil. Kč (jednalo se o kratší časové období) a žádalo o 31 škol více než na aktuální období