Bartoš jednal s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny o sociálně vyloučených komunitách

27. 1. 2023 MMR ČR Sociální problematika

O fungování Agentury pro sociální začleňování i o řešení sociálního vyloučení Romů nejen v hospodářsky postižených regionech hovořil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny Lucií Fukovou.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Agentura pro sociální začleňování, která spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, je ústředním orgánem vlády na podporu sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách, a to s důrazem na zlepšení socioekonomické situace sociálně vyloučených Romů. Spolupráce mezi Agenturou a vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny je proto zcela klíčová,“ řekl ministr Ivan Bartoš.

ASZ se snaží přispět k začleňování sociálně vyloučených lokalit a ke snižování sociálního vyloučení ve strukturálně postižených regionech. Nabízí obcím odbornou podporu v nalézání řešení, jak efektivně pomáhat třeba s hledáním práce, bydlení nebo se zvládáním obtížných situací v rodině a bojuje proti obchodu s chudobou.

Spolupráce Agentury s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny i s Radou vlády pro záležitosti pro romské menšiny je při naplňování jejího úsilí klíčová. Musí spolupracovat v oblastech, kde se jejich působnosti prolínají, tedy především v důrazu na celkové zlepšení postavení Romů v České republice. Právě podrobnosti této kooperace společně Ivan Bartoš a Lucie Fuková řešili.

Dotkli se také chystaného zákona o podpoře v bydlení. Ten nabídne soubor volitelných nástrojů, které umožní obcím řešit situaci obyvatel v souladu s jejich potřebami. Podpoří různé formy poradenství, bydlení v soukromém sektoru za využití garancí pro majitele bytu i motivaci obcí rozvíjet obecní bytový fond. Zákon cílí nejen na lidi v bytové nouzi (např. samoživitelky s dětmi v azylových domech či ubytovnách nebo seniory žijící v nevyhovujících bytech), ale také na ty, které ohrožují rostoucí ceny nebo energetická krize a mohli by se v bytové nouzi brzy sami ocitnout.