Dotace Ministerstva financí cílí na obce do 3000 obyvatel a jejich ZŠ a MŠ

31. 1. 2023 SMO ČR Dotace

Cílem dotace je odstranění havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků. Termíny výzvy: 25. 1. 2023–3. 3. 2023 (jedná se o bodově hodnocenou žádost, je potřeba podat co nejdříve). Do žádosti lze zahrnout již rozpracované projekty.

Svaz měst a obcí České republiky