Zastupitelé Středočeského kraje schválili novou koncepci prevence kriminality

1. 2. 2023 Středočeský kraj Regiony

Středočeský kraj připravil rozsáhlou Koncepci prevence kriminality na léta 2023–2027. Bezmála stostránkový dokument vzali radní na vědomí a doporučili ji schválit zastupitelům. Koncepce plně reflektuje aktuální stav a potřeby kraje, vymezuje a určuje směr preventivní politiky s přesahem do bezpečnostně právních činností. Cílem je snížit kriminalitu, a naopak zvýšit bezpečnost. Dokument na svém dnešním zasedání schválili krajští zastupitelé.

Středočeský kraj

Podle doporučujícího materiálu Ministerstva vnitra ČR připravil odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Středočeského kraje novou Koncepci prevence kriminality na nadcházející čtyřleté období. „Žít v bezpečném kraji chce každý z nás. V bezpečném kraji chceme vychovávat své děti a stárnout. Pocit bezpečí je jedním z nejdůležitějších lidských pocitů. A to si uvědomujeme. V tomto důležitém dokumentu analyzujeme jednotlivé bezpečnostní problémy a nalézáme řešení. Je v něm zapracováno vše, co považujeme za zásadní, co vyžaduje současná situace. Obsahuje evropské trendy a hlavně, co můžeme následně přenést do reálného života. Cílem dokumentu je popsat kroky a opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na území kraje, tedy snížení kriminality všeho druhu, určení směru preventivní politiky, bezpečnosti objektů, jako jsou nemocnice nebo školy, ale třeba i možnosti poskytovat účinnou pomoc obětem. Například domácího násilí,“ konstatuje Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje.

Koncepce je postavena na několika základních pilířích, resp. oblastech. „Jsou jimi podpora systému prevence kriminality, prevence kybernetické kriminality, snižování majetkové a násilné trestné činnosti, bezpečnost škol a školských zařízeních a nemocnic, prevence recidivy a viktimizace, prevence domácího násilí a bezpečnost a veřejný pořádek v průmyslových zónách,“ jmenuje Filip Gundza, vedoucí oddělení prevence kriminality Krajského úřadu Středočeského kraje.

Koncepce bude dobrým nástrojem nejen pro kraj, ale i pro města, obce a další subjekty zabývající se prevencí kriminality. Nabízí teoretický rámec směru a aktivit v oblasti prevence i analytický rámec s problémy, se kterými se bude muset kraj vypořádat v nejbližších letech. Vyjma teoretické části koncepce disponuje částí analytickou, jež představuje východiska předkládaného materiálu s širokým spektrem oblastí – kriminalita, oběti trestné činnosti, sociálně-demografická problematika, instituce působící nejen v oblasti prevence kriminality a SWOT analýza.

Celý materiál disponuje zhruba stovkou stránek a je rozložen do 7 souborných kapitol. Jedna z nich například reflektuje a shrnuje dobu za pandemie covid-19 v kontextu dopadů na bezpečnost a zvyšování kriminality v kyberprostoru. Hovoří se zde i o hybridních bezpečnostních hrozbách a z nich plynoucích rizik. Koncepce byla schválena pracovní skupinou prevence kriminality a krajskou Komisí pro bezpečnost a IZS.