Na zmírnění následků sucha v lesích poskytl Zlínský kraj od roku 2017 více než 26 milionů korun

1. 2. 2023 Zlínský kraj Životní prostředí

Od roku 2017 podpořil Zlínský kraj už 314 projektů na boj proti suchu v lesích. Na zmírnění dopadů sucha poskytl kraj z podpůrných programů téměř 26,3 milionu korun. Z toho v roce 2022 bylo příjemcům dotací vyplaceno téměř 1,8 milionu korun, které pomohly spolufinancovat 6 projektů.

Zlínský kraj

„Změny klimatu rozhodně nejsou jen tématem akademických debat. Mají reálný dopad na naši přírodu, jedním z příkladů je vysychání lesů. Proto kraj podporuje opatření, která pomáhají vodu v krajině udržet,“ uvádí Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana odpovědná za oblast životního prostředí.

Z programu je možné financovat úpravy lesní krajiny zaměřené na usměrňování odtoku a vsakování vody. Dotace lze čerpat také na stavební a technická opatření k zachování nebo zlepšení kvality vody v povodí vodárenských nádrží.

O peníze na spolufinancování obdobně zaměřených projektů mohou vlastníci lesů žádat i letos. Na rok 2023 je v programu alokováno 7,5 milionu korun.