Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi ke dni 30. 9. 2022

1. 2. 2023 MF ČR Školství

Ministerstvo financí publikuje Tabulku – Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi – stav ke dni 30. 9. 2022. Ministerstvo se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2022. Uvedené počty dětí a žáků budou použity k propočtu podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů ve vyhlášce k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. září 2023.