Ministerstvo spravedlnosti pokračuje v naplňování protikorupční agendy

1. 2. 2023 Ministerstvo spravedlnosti Legislativa

Za uplynulý rok došlo na straně Ministerstva spravedlnosti coby gestora protikorupční agendy i vlády jako celku k významnému posunu při prosazování přelomových protikorupčních návrhů. Fakta v tomto ohledu hovoří jasně. Česká republika si polepšila v žebříčku korupce o dva body.

Ministerstvo spravedlnosti

„Vláda díky proaktivnímu přístupu Ministerstva spravedlnosti za první rok svého působení do Poslanecké sněmovny protlačila dlouho chybějící návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který jde v oblasti věcné působnosti nad rámec požadavků evropské směrnice o ochraně oznamovatelů. Díky zákonu, který úspěšně prošel již prvním čtením, budou chráněny osoby, které oznámí protiprávní jednání včetně korupce. Bude tak mimo jiné docházet k úspoře peněz státu a ochrání se další významné veřejné zájmy. Kritiku návrhu zákona o ochraně oznamovatelů nevnímá Ministerstvo spravedlnosti jako důvodnou, nicméně se nad ním v Poslanecké sněmovně ještě povede široká diskuze,“ uvádí náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Ministerstvo spravedlnosti systematicky plní protikorupční priority, které jsou souhrnně uvedeny v návrhu Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026. Vláda se v programovém prohlášení zavázala k prosazení dlouho absentujících protikorupčních opatření, jakými jsou například zákon o ochraně oznamovatelů, zákon o lobbování či novela zákona o státním zastupitelství. Citovaná opatření procházejí legislativním procesem, přičemž se Ministerstvo spravedlnosti intenzivně zasazuje o jejich prosazení a veřejnost o plnění dílčích milníků průběžně informuje.

Za zmínku stojí i to, že Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím gesčního Odboru střetu zájmů a boje proti korupci toho času úzce spolupracuje se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR na zkoumání výskytu korupce ve vybraných rizikových sektorech společnosti. Na rozdíl od jiných výzkumů je tento zaměřen na tzv. insidery; lze proto očekávat, že přinese konkrétní a hmatatelné výsledky v porovnání s výzkumy zaměřenými primárně na vnímání korupce ve společnosti. Kompletní výsledky budou k dispozici v průběhu příštího roku, nicméně díky mechanismu opakovaného zkoumání bude v budoucnu možné výzkum replikovat a nabídnout tak alternativu k samotnému indexu vnímání korupce (CPI).

Česká republika si oproti předchozímu hodnocení v žebříčku korupce oproti loňsku polepšilo o dva body a v celosvětovém srovnání se posunula o 8 míst na 41. místo.

Zásadní zásluhu na tom mají právě důležité návrhy z dílny Ministerstva spravedlnosti:

 1. Ministerstvo spravedlnosti předložilo dlouho chybějící návrh zákona o ochraně oznamovatelů.
  • Návrh zákona o ochraně oznamovatelů se posunul kupředu teprve za působení současného ministra spravedlnosti.
  • Návrh loni v listopadu schválila vláda, prošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením, během kterého byly vypořádány všechny uplatněné připomínky resortů i neziskového sektoru. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů byl schválen všemi předsedy koaličních poslaneckých klubů a prošel také komisemi Legislativní rady vlády.
  • Návrh jde v oblasti věcné působnosti nad rámec požadavků evropské směrnice o ochraně oznamovatelů.
  • Díky zákonu, který úspěšně prošel již prvním čtením, budou chráněny osoby, které oznámí protiprávní jednání včetně korupce. Bude tak mimo jiné docházet k úspoře peněz státu a ochrání se další významné veřejné zájmy
 2. Dalšími důležitými návrhy z dílny Ministerstva spravedlnosti jsou návrh zákona o lobbování, který bude v horizontu několika měsíců předložen vládě.
 3. Dále dlouho očekávaná novela zákona o státním zastupitelství, naplňující v několika ohledech programové prohlášení vlády a mezinárodní doporučení.

Za současné vlády se také začala opět aktivně scházet Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí i její pracovní komise, které se v současnosti intenzivně zabývají mimo jiné protikorupčními návrhy z dílny Ministerstva spravedlnosti i dalších resortů. Odbor střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti odvádí profesionální práci, o čemž svědčí výše zmíněná fakta.