Uplatňování DPH u nájmu hrobového místa

2. 2. 2023 SMO ČR Ekonomika

Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím vypracovalo na základě přetrvávajících nejasnosti při uplatňování daně přidané hodnoty (dále „DPH“) při poskytování služeb nájmu hrobového místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa zpřesňující stanovisko.

Svaz měst a obcí České republiky