Cestovní ruch se zvedá

8. 2. 2023 Obec a finance Ostatní

Cestovní ruch a služby s ním spojené představují významný zdroj hrubého národního důchodu a v době restrukturalizace hospodářství toto odvětví vytváří řadu pracovních příležitostí. Podpora cestovního ruchu je také v zájmu řady obcí, měst a celých regionů, ve kterých je rozvoj turismu vítaným zdrojem společenského i hospodářského oživení a také podnětem pro investice do veřejného prostoru a zejména pro obnovu a údržbu památek.

Celková poptávka v cestovním ruchu v Česku s loni v létě přiblížila předpandemickému vrcholu z roku 2019. Podle údajů Českého statistického úřadu byly v roce 2021 reálné výdaje na konečnou spotřebu v oblasti rekreace a kultury o 8 % nižší než o dva roky dříve, z toho výdaje na dovolené s komplexními službami o celých 44 % méně. V loňském roce však sílící cestovní apetit vyústil v tuzemsku do růstu tržeb v odvětvích těsně spjatých s turismem. Vývoj je jasně vidět z grafu indexu tržeb ve službách se silnou vazbou na cestovní ruch.

Graf 1. Indexy tržeb v Česku ve službách se silnou vazbou na cestovní ruch (úroveň roku 2015 = 100, stálé ceny, očištěno od sezónních vlivů)
Graf 1. Indexy tržeb v Česku ve službách se silnou vazbou na cestovní ruch (úroveň roku 2015 = 100, stálé ceny, očištěno od sezónních vlivů)
Zdroj: ČSÚ, časopis Statistika & my, č. 1/2023

Podle Českého statistického úřadu celková poptávka v cestovním ruchu v Česku, vyjádřená počtem přenocování hostů v tuzemských hromadných ubytovacích zařízeních, se díky úspěšné letní sezoně výrazně přiblížila rekordnímu roku 2019 (loni ve 3. čtvrtletí za ním zaostala jen o 3 %). Poptávka tuzemských hostů přitom už hodně převyšuje předkrizovou úroveň, v létě 2022 to bylo o 12 %. Také poptávka zahraniční klientely se meziročně zvýšila, takřka dvojnásobně, ovšem proti roku 2019 stále o čtvrtinu zaostává.

Podle analýzy Institutu Turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, stále tvořili nejpočetnější skupinu hostů z ciziny Němci, přijelo jich o téměř 11 % méně než před covidem. O 35 % méně, celkem 26,3 tisíc, přijelo také Britů, a o čtvrtinu méně než v roce 2019, celkem 23,1 tisíc, přijelo Američanů. S výjimkou Britů a Američanů, kteří obsadili pomyslnou čtvrtou a pátou příčku v příjezdech, pobyty v Česku táhnou rezidenti a okolní země. „Turisté z dalších států chybí, je tak naprosto nezbytné podpořit restart cestovního ruchu,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „My o to usilujeme, chystáme zimní kampaň či kampaň zaměřenou na tradice. Tak, abychom oslovili a přilákali do Česka i bonitnější hosty.“

Křišťálová zahrada u Sklárny Pačinek ve Cvikově
Křišťálová zahrada u Sklárny Pačinek ve Cvikově

Pro zahraniční turisty je zpravidla největším lákadlem Praha a její neodolatelné kouzlo, ale stále víc se do popředí jejich zájmu dostávají i další velká města, a především destinace zapsané v seznamu kulturních památek UNESCO. Fenoménem, který mnohdy neznají ani samotní obyvatelé v Česku, jsou unikáty řemeslné kultury naší země. Příkladem je české sklo a hory, které pro francouzské publikum natáčí tamní televize TF1 na Liberecku. Představí světu Křišťálové údolí, oblast Jizerských a Lužických hor, která sahá od Kamenického Šenova, přes Jablonné v Podještědí až po Desnou a Turnov. Najdete zde sklárny, z nichž některé vznikly již v 16. století a snoubí tak sklářskou tradici a řemeslo s jedinečnou přírodou. Před více než 300 lety se v Křišťálovém údolí zrodil český křišťál. Z něj pak zdejší mistři skláři vytvořili první broušený kámen na světě, první majestátní lustr i první křišťálový šperk. Zde dali vzniknout i dokonalé skleněné perličce. Ve Francii se tak seznámí s tím, že nejstarší sklářská škola na světě vznikla v roce 1856 v Kamenickém Šenově, kde se vychovávají dodnes mladí skláři ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské. Diváci se seznámí s unikátními pracovišti jako je Sklárna Pačinek ve Cvikově u Kunratic (její křišťálový chrám, zahrada a huť hraje zásadní roli ve filmu Glass Onion s Danielem Craigem, který vede žebříčky na Netflixu), sklárna AJETO v Lindavě (v lindavských hutích AJETO vznikají trofeje pro Tour de France), studio Lhotský skláři nebo uvidí sídlo LASVITU v Novém Boru. Firma, jejíž název vznikl složením slov láska a světlo, představuje dokonalé řemeslo, moderní technologie, inspirativní design a světelné instalace, dělané na míru pro dané místo a konkrétního zákazníka.

Lasvit inspiruje svět, ale zdroj této inspirace se rodí doma v Česku. Sídlo společnosti tvoří historické domy na Palackého náměstí v Novém Boru, které sloužily sklářskému řemeslu už na konci 18. století. V domě s litinovými sloupy zůstali skláři i v poválečném období, kdy se sem nastěhovala sklářská škola a brusírna. Druhý dům z roku 1790 pak sloužil jako obytná budova. Firma obě památkově chráněné stavby zrekonstruovala, vrátila do nich tradiční sklářství a přistavěla k nim dvě novostavby: Černý dům a Skleněný dům. Autoři projektu Jiří Opočenský a Štěpán Valouch získali za rekonstrukci a dostavbu hlavní cenu České ceny za architekturu. Skleněný dům je rovněž vítězem soutěže Stavba roku České republiky 2020, vyhrál veřejné hlasování soutěže o nejlepší kancelářskou budovu světa (ocenění Dezeen Award) a portál Kudy z nudy jej zařadil do prestižního výběru 21 ikonických staveb 21. století.

Natáčet se bude také v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a konec aktuálního francouzského putování za českým sklem bude patřit Rautisu, tedy výrobně vánočních ozdob ze skleněných perel, zapsané na seznamu UNESCO. Tento světový unikát se mj. nachází v obci Poniklá, která v loňském roce získala titul Vesnice roku 2022 v Libereckém kraji a v celostátním kole soutěže se umístila na třetím místě.

Sídlo společnosti LASVIT v Novém Boru
Sídlo společnosti LASVIT v Novém Boru

Všechna místa, která pro francouzskou televizi vytipovala Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism tak mají mezinárodní a velmi aktuální kontext. TF1 je nejsledovanější soukromá televize ve Francii a její víkendové hlavní zprávy pravidelně sleduje 4 až 6 milionů diváků. Dle současných informací by se české sklo a hory měly v hlavních zprávách TF1 objevit už v únoru. Pro podporu cestovního ruchu pořádá zahraniční zastoupení CzechTourism exportní workshopy, které cílí na specifika jednotlivých trhů. V loňském roce se uskutečnilo osm pracovních setkání.

Příprava nového zákona o cestovním ruchu

byla tématem Kulatého stolu Ministerstva pro místní rozvoj, který se uskutečnil 31. ledna. Na jednání byl prezentován dosavadní stav příprav záměru nového zákona o cestovním ruchu. Více než 50 účastníků z oborových asociací, expertů na problematiku i zástupců dalších ministerstev debatovalo ohledně hlavních potřeb domácího cestovního ruchu a jak by je případný návrh zákona mohl řešit. „Vláda České republiky se ve svém programovém prohlášení zavázala připravit zákon o cestovním ruchu, který má zlepšit systémové řízení a přinést vyšší efektivnost a koordinovanost aktivit,“ připomenul v úvodu jednání ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Setkání navázalo na první jednání kulatého stolu, které proběhlo v květnu minulého roku a které mělo za cíl představit problematiku cestovního ruchu, zejména systém jeho řízení a financování. Aktuální druhý kulatý stůl se zaobíral průběžným výsledkem analýz vedoucí k přípravě hodnocení dopadů regulace – tzv. RIA. Při Ministerstvu pro místní rozvoj byla zřízena interní pracovní skupina zabývající se přípravou zákona, která je složena ze zaměstnanců ministerstva, zástupců analytického útvaru Úřadu Vlády ČR a odborné veřejnosti. Ta se schází pravidelně od srpna 2022. Zároveň proběhla celá řada jednání s příslušnými resorty a zástupci odborné i podnikatelské veřejnosti v cestovním ruchu.

Mezi diskutovanými tématy se objevila např. otázka potřebnosti zákona o cestovním ruchu nebo problém, jak by měl destinační management, jako soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci a rozhodovacích procesů cestovního ruchu reagovat na lepší nebo horší činnost jednotlivých destinací v zájmu efektivní spolupráce všech subjektů.

-as-