Ministr průmyslu a obchodu: Máme dobrý výhled pokud jde o dostupnost energií

6. 2. 2023 Kraj Vysočina Ostatní

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a členové Rady Kraje Vysočina 2. února 2023 absolvovali pracovní jednání s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou, který v doprovodu poslance Lukáše Vlčka navštívil Vysočinu. Zastávka na vysočinském hejtmanství následovala po ministrově návštěvě třebíčského regionu.

Kraj Vysočina

S hosty konference pořádané sdružením Energetické Třebíčsko ministr průmyslu a obchodu diskutoval především na téma rozšíření kapacit Jaderné elektrárny Dukovany. Na následné tiskové konferenci zmínil podporu regionu týkající se rozvoje dopravní infrastruktury, která musí být včas připravena pro zajištění bezproblémové přípravy těžkých komponent. Stejné téma otevřel na setkání v Jihlavě hejtman Vítězslav Schrek a vysočinský náměstek pro dopravu Miroslav Houška. „Máme s ministerstvem dopravy vyjasněnou ideální trasu, máme vyřešenou většinu projektů na hlavní trase i na trasách objízdných po linii příprav, nyní potřebujeme tzv. odšpuntovat další kroky, ke kterým se váže finanční podpora SFDI,“ uvedl Miroslav Houška. Hejtman Vítězslav Schrek upozornil na fakt, že stavební práce na úpravě cesty pro převoz nadměrných komponent pro Jadernou elektrárnu Dukovany bude třeba velice pečlivě rozfázovat a plánovat.

Pokud jde o energetickou budoucnost, pak ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela ubezpečil členy Rady Kraje Vysočina, že současný vývoj cen energií a jejich dostupnost je jistým zadostiučiněním. „Začíná se ukazovat, že bylo správné vzít na sebe závazky v oblasti cen paliv, které jsme v čase byli schopni unést. Nyní z toho profituje celá Evropa, máme za sebou normální Vánoce, letošní zima se od minulých příliš nelišila. Dobrou zprávou je fakt, že před sebou máme příznivý výhled pokud jde o dostupnost energií. Domnívám se, že rok 2023 bude lepší, než jsme čekali, otázka závislosti na ruských energií by v roce 2024 už nemusela být vůbec tématem,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Jeho slova během dne potvrzovaly i dobré zprávy jednoho z největších tuzemských dodavatelů energií. Společnost E.ON dnes informovala, že od poloviny února sníží částky za elektřinu a plyn pod cenový strop jak pro domácnosti, tak pro malé podnikatele.

Hejtman Kraje Vysočina ministra informoval o existenci nového memoranda uzavřeného tento týden se 17 obcemi, kterých se týká případné umístění skladu vyhořelého jaderného odpadu. „Je to z naší strany seriózní krok, kterým dáváme najevo, že podporujeme kroky obcí, jejich potřebu být u rozhodování o klíčových skutečnostech, je třeba důkladně naslouchat jejich potřebám, odpovídat na jejich dotazy, nepolevovat v komunikaci se státními organizacemi,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina po oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová upozornila na problém, který generuje očekávaný rozvoj komunitní energetiky. Aktuální je nyní novela zákona umožňující vznik tzv. energetických společenství pro obnovitelné zdroje. Může pomoci domácnostem, obcím i firmám usnadnit výrobu vlastní energie především z obnovitelných zdrojů. Hajnová však upozornila na překážku, kterou jsou limity současné distribuční sítě. „U ní začneme brzy narážet na kapacitu. V místech vhodných pro umisťování obnovitelných zdrojů může jejich větší rozvoj brzdit právě nedostatečná kapacita a neochota distributorů nové zdroje do sítě připojovat,“ upozornila Hajnová. Ministerstvo o tomto problému ví, už nyní jej řeší především ve Zlínském a Jihomoravském kraji. V budoucnu bude přísněji posuzováno rezervování kapacit a ministerstvo připravuje masivní podporu rozvoje přenosové soustavy.