OPŽP vypsalo nové dotace pro samosprávy

6. 2. 2023 SMO ČR Dotace
  • 32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině
  • 34. výzva – Průzkum kontaminace životního prostředí
  • 36. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití
  • 40. výzva – Veřejné budovy v pasivním standardu
Svaz měst a obcí České republiky