Pardubický kraj pomůže Chvaleticím s obnovou veřejného osvětlení u lávky přes Labe

8. 2. 2023 Pardubický kraj Regiony

Na jednání se starostkou Chvaletic Renatou Dymešovou přijeli v úterý odpoledne hejtman Martin Netolický a krajský radní pro oblast školství Josef Kozel. Obec je známá především díky hnědouhelné elektrárně. V poslední době se také na katastru obce řeší těžba manganu, jelikož geologický průzkum odhalil u Chvaletic bohaté ložisko manganu. Pardubický kraj navíc ve městě zřizuje Střední odborné učiliště zemědělské, do jehož rozvoje chce kraj investovat.

Pardubický kraj

Jedním z témat setkání byl stav lávky přes Labe, který spojuje Chvaletice s okolními obcemi. „Lávka od svého vzniku v roce 1988 neprošla žádnou výraznou investicí a byla dlouhodobě ve špatném stavu a byly zde složité majetkoprávní vztahy spojené se soukromým subjektem. Město ji získalo darem v roce 2019 a v loňském roce získalo dotaci 17 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V minulosti jsme uvolnili z krajského rozpočtu 200 tisíc korun na projektovou dokumentaci a nyní jsme připraveni pomoci s obnovou veřejného osvětlení na přístupové cestě od nádraží směrem k lávce,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Ve městě zřizuje Pardubický kraj Střední odborné učiliště zemědělské, a proto radní Josef Kozel informoval starostku Renatu Dymešovou o již realizovaných a připravených investičních akcích. „Na zemědělském učilišti ve Chvaleticích máme připravený projekt na zlepšení hospodaření se srážkovými vodami. V areálu školy budou umístěny dvě retenční nádrže s čerpadly, do kterých bude svedena veškerá dešťová voda ze školních budov. Ta se následně použije na závlahu zeleně v areálu školy. V tuto chvíli jsme ve fázi výběru zhotovitele stavby, která má vyjít na přibližně 11 milionů korun. Pokud vše půjde podle našich představ, tak bychom stavbu rádi v březnu zahájili a na podzim dokončili,“ uvedl radní Josef Kozel s tím, že mezi dalšími záměry je vybavení učeben či multifunkční hřiště.