Liberecký kraj má plán, jak zvládat sucho a řešit nedostatek vody v regionu

9. 2. 2023 Liberecký kraj Životní prostředí

Kraj chystá podat žádost na Ministerstvo zemědělství o poskytnutí podpory na dokončený Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Libereckého kraje, který kraj pořídil a projednal v souladu se zákonem o vodách. Jeho cílem je zejména navrhnout opatření, která by zajistila dostatek vody k pokrytí základních společenských potřeb, a minimalizovat negativní dopady sucha na životní prostředí a hospodářství.

Liberecký kraj

„Plán obsahuje také popis, kde můžeme nalézt vhodné zdroje vody a jaká rizika skýtá sucho. Jeho součástí je také návrh postupů pro zvládání sucha. Dokument obsahuje i parametry signalizující ohrožení schopnosti vodního zdroje plnit požadavky uživatelů. Na základě toho pak můžeme vyhlásit takzvaný stav nedostatku vody, a případně s určenou komisí přijímat okamžitá rozhodnutí, a to například k regulaci vody čerpané pro průmysl,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Plán se zpracovává v elektronické i listinné podobě a obsahuje základní, operativní i grafickou část. „Zhotovitelem plánu, kterého jsme vybrali na konci roku 2021, je firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., a Česká zemědělská univerzita v Praze, a to za nabídkovou cenu 1 306 800 korun včetně DPH. Případná poskytnutá dotace ze strany Ministerstva zemědělství může dosáhnout třetiny ceny bez DPH,“ doplnil Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Dokončený Plán pro sucho předal kraji zpracovatel 21. prosince 2022. Je zveřejněný na stránkách Geoportálu Libereckého kraje.