Dotační programy Libereckého přispějí k rozvoji cyklostezek 11 miliony korun

9. 2. 2023 Liberecký kraj Dotace

Projektovou přípravu výstavby cyklostezek, jejich budování i rekonstrukce podpoří v tomto roce Liberecký kraj jedenácti miliony korun ze svého dotačního fondu. Stane se tak prostřednictvím tří programů: 6.1 Podpora výstavby komunikací pro cyklisty, 6.2 Podpora rekonstrukce, údržby a oprav komunikací pro cyklisty a 6.3 Podpora projektové přípravy komunikací pro cyklisty.

Liberecký kraj

Žádat o dotace mohou obce, dobrovolné svazky obcí, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti i zájmové spolky. Žádost lze podat vždy pouze jednu. „Cyklistika je novodobý trend, který se těší stále větší oblibě,“ uvedl statutární náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. „Je důležité, aby mohli cykloturisté využívat kvalitní infrastrukturu. Nejde jenom o komfortní jízdu, ale především o bezpečnost. Cyklisté by měli mít dostatek vlastního prostoru, nejlépe mimo rušné silnice, aby tak nedocházelo ke zbytečným kolizím s motorovými vozidly.“

Všechny programy mají jednotné termíny. Jejich vyhlášení se uskuteční 1. března, lhůta pro podání žádosti je od 3. do 27. dubna. Hodnocení a návrhy na přidělení podpory potrvají od dubna do června a projednání návrhů v krajské radě a schválení zastupitelstvem vše uzavřou rovněž v červnu. Práce je třeba stihnout mezi 1. lednem tohoto roku a 30. prosincem 2025.

Pokud se v některém z programů nepodaří vyčerpat celou vyhrazenou částku, bude přesunuta do jiného programu, aby bylo možné uspokojit co největší počet žadatelů. Dojde-li k vyčerpání všech částek, lze zařadit projekty, které splnily podmínky vyhlášení, ale nemohly být podpořeny právě z důvodu vyčerpání vyhrazených peněz, do zásobníku projektů v pořadí podle získaného bodového ohodnocení.

Přehled vyhlášených programů

Program 6.1 Podpora výstavby komunikací pro cyklisty
 • Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 6 500 000 korun
 • Minimální výše dotace: 400 000 korun
 • Maximální výše dotace: 2 000 000 korun
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů: 70 %
Program 6.2 Podpora rekonstrukce, údržby a oprav komunikací pro cyklisty
 • Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 2 500 000 korun
 • Minimální výše dotace: 100 000 korun
 • Maximální výše dotace: 800 000 korun
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů: 70 %
Program 6.3 Podpora projektové přípravy komunikací pro cyklisty
 • Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 2 000 000 korun
 • Minimální výše dotace: 100 000 korun
 • Maximální výše dotace: 800 000 korun
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů: 70 %