Radní Zlínského kraje schválili poskytnutí dotací 65 venkovským prodejnám

13. 2. 2023 Zlínský kraj Regiony

Zlínský kraj finančně pomůže malým prodejnám na venkově. Mezi 65 prodejen rozdělí ze svého dotačního programu celkem 6 milionů korun. To je dvakrát více než v roce 2021, kdy tento program vyhlásil poprvé.

Zlínský kraj

Přidělení dotací 65 malým prodejnám na venkově, které je využijí na financování svých provozních výdajů, schválili krajští radní. Mezi tyto prodejny bude rozdělena celková částka 6 milionů korun. Část z těchto dotací však musí ještě schválit také krajské zastupitelstvo, které se sejde 27. února.

„Venkovské prodejny naši podporu potřebují. Na jejich existenci jsou totiž mnozí obyvatelé menších obcí závislí. Proto jsme v roce 2021 poprvé vyhlásili dotační program na podporu těchto prodejen. Tehdy jsme pro ně měli vyčleněno 3 miliony korun, které nám poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zájem ze strany žadatelů byl ale obrovský a my jsme byli schopni uspokojit jen necelou polovinu z nich. Pro následující rok jsme se proto rozhodli tuto podporu výrazně navýšit přímo z krajského rozpočtu,“ uvedl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj, územní plánování a cestovní ruch. Na realizaci programu poskytl kraj ze svého rozpočtu 2 miliony korun, 4 miliony obdržel z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

V rámci Programu podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ si provozovatelé mohli zažádat o dotaci až do výše 100 tisíc korun na částečnou úhradu svých provozních výdajů. Žádosti předložili provozovatelé celkem 79 prodejen. Hodnotícími kritérii byla velikost obce, v níž se prodejna nachází (preferovány byly nejmenší obce do 350 obyvatel), vzdálenost od nejbližší další prodejny (preferovány byly prodejny s větší vzdáleností) a počet zaměstnanců (preferovány byly prodejny s nižším počtem zaměstnanců). V případě shodného počtu bodů rozhodovalo datum a čas doručení žádosti.

Z celkového počtu 65 podpořených prodejen, se jich nejvíc nachází v okrese Kroměříž (22), dále pak v okresech Uherské Hradiště (16), Zlín (15) a Vsetín (12). Jejich provozovateli jsou ze 48 % právnické osoby předkládající žádosti na dvě a více prodejen, z 31 % podnikající fyzické osoby, ze 14 % obce a z 8 % ostatní právnické osoby.