Třicet let spolupráce

13. 2. 2023 Obec a finance Ostatní

V hlavní místnosti Zastoupení Evropské komise v České republice, v pražské Jungmannově ulici se konala ve středu 8. února výroční tisková konference Evropské investiční banky (EIB), na které došlo k zhodnocení tří desítek let spolupráce a činnosti skupiny EIB v České republice.

Evropská investiční banka

Evropská investiční banka (EIB) poskytuje dlouhodobé financování projektů, záruky a poradenství, čímž prosazuje cíle Evropské unie. Podporuje jak projekty v rámci EU, tak mimo ni. Jejími podílníky jsou členské státy EU. EIB je hlavním podílníkem Evropského investičního fondu (EIF) a obě tyto organizace spolu tvoří skupinu EIB. V rámci investičního plánu pro Evropu vypracovaného Komisí je skupina EIB součástí širší strategie, jejímž cílem je překonání velkého nedostatku investic tím, že investory zbaví části rizika spojeného s projekty.

Úkolem Evropské investiční banky je přispívat k vyváženému a nerušenému rozvoji vnitřního trhu v zájmu Unie. Ve všech odvětvích hospodářství usnadňuje EIB financování projektů, které usilují o rozvoj méně rozvinutých oblastí, usilují o modernizaci či vytváření nových činností, které nemohou být plně kryty dostupnými finančními prostředky v jednotlivých členských státech a projekty, které jsou ve společném zájmu více členských států. Obecně se činnosti EIB zaměřují na šest prioritních oblastí: klima a životní prostředí, rozvoj, inovace a dovednosti, malé podniky, infrastruktura a soudržnost.

Snímek z bilanční tiskové konference
Snímek z bilanční tiskové konference

Jak bylo uvedeno, EIB působí v České republice 30 let a za uvedenou dobu poskytla celá skupina financování za více než 27 miliard eur. Na tiskové konferenci vystoupila viceprezidentka EIB Lilyana Pavlovová, která vedle celkového zhodnocení spolupráce komentovala především loňské výsledky a uvedla rovněž priority letošního roku.

Vloni byla největším projektem půjčka ve výši 790 milionů eur pro ČEZ, která je určena na modernizaci distribuční sítě a má mimo jiné zabezpečit financování stovek elektráren z obnovitelných zdrojů, vznikajících v současnosti v Česku. Banka také podpořila modernizaci železniční dopravy a z veřejných investic byla zmíněna podpora vodohospodářských opatření v Brně.

Pro letošní rok půjde o další investice do energetiky a rozvoje železnic, ale hlavně do udržitelné ekonomiky a na projekty podporující dekarbonizaci ekonomiky země. Z veřejných projektů byla uvedena podpora výstavby nové linky metra D v Praze, která bude jezdit bez řidiče.

Spolupráci skupiny EIB a České republiky ocenil ve svém vystoupení rovněž náměstek ministra financí Jíří Valenta, který zmínil některé prioritní projekty z oblasti železniční infrastruktury, zdravotnictví a bydlení.

V rámci diskuze viceprezidentka EIB odpověděla na řadu dotazů. Řekla mimo jiné, že EIB nefinancuje obranné projekty a v mezích kohezní politiky šlo 80 % investic do méně rozvinutých regionů.

Antonín Eliáš