Starostové obcí v Libereckém kraji se vzdělávali v oblasti krizového řízení

16. 2. 2023 Liberecký kraj Regiony

Jednodenní odborný seminář s názvem Vzdělávání starostů a primátorů zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení uspořádal 14. února Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje. Je o akci, která se pořádá v pravidelných čtyřletých cyklech, vždy po komunálních volbách.

Liberecký kraj

Akce se uskutečnila ve velkém sále Kulturního centra Lidové sady v Liberci, zúčastnilo se jí celkem 136 zástupců měst a obcí Libereckého kraje. Slovo úvodem patřilo náměstku krajského ředitele HZS Libereckého kraje Michalovi Dvořákovi. V průběhu dopoledne svou účastí podpořil význam akce hejtman Libereckého kraje Martin Půta spolu s krajským ředitelem HZS Libereckého kraje Janem Hadrbolcem.

„Krizové řízení nelze podceňovat. Otestovali jsme si to v případě povodní, koronavirové pandemie a naposledy v souvislosti s válkou na Ukrajině a z ní vyplývajících opatřeních, která jsme podnikli pro pomoc uprchlíkům. Vždy a za každých okolností platí, že kdo je připraven, není překvapen,“ prohlásil hejtman Martin Půta.

Celodenní program byl rozdělen do tří bloků. První patřil krajským profesionálním hasičům Libereckého kraje, kteří se věnovali třem oblastem – bezpečnostnímu systému ČR, krizovému řízení, ochraně obyvatelstva a možnostem neziskových organizací v první řadě. Druhá oblast se věnovala integrovanému záchrannému systému a jednotkám požární ochrany a třetí oblast byla zaměřena na požární prevenci. Druhý blok přednášek zajistili zástupci odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje přednáškou nazvanou Krizové řízení v oblasti zdravotnictví, dále zástupce Krajské hygienické stanice Libereckého kraje s přednáškou na téma hygienická opatření při řešení mimořádných událostí a krizových situací a na závěr druhého bloku vystoupil zástupce Policie ČR s prezentací na téma problematika veřejného pořádku, migrační vlna – spolupráce s Policií ČR.

V úvodu třetího bloku vystoupil zástupce Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj s prezentací veterinárních opatření při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Poté úřed publikum předstoupili zástupci oddělení krizového řízení krajského úřadu s prezentacemi na téma financování opatření při řešení mimořádných událostí a krizových situací, dotační fond, systém hospodářských opatření pro krizové stavy v působnosti obce s rozšířenou působností a úkoly k zajišťování obrany obcí. Na závěr získal každý účastník osvědčení.

„Věříme, že každé přednášené téma bylo pro účastníky přínosné a pevně doufáme, že oblast krizového řízení budeme v budoucnu potřebovat co nejméně,“ uzavřel Michal Dvořák, náměstek krajského řediele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pro prevenci a civilní nouzovou připravenost.