Zajistíme lepší regionální dostupnost hospicové a paliativní péče, připraveno máme 280 milionů korun

20. 2. 2023 MMR ČR Sociální problematika

Zlepšení kvality a dostupnosti paliativní a hospicové péče. Na to se zaměřují dvě nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj. Pro žadatele má připraveno více než 280 milionů korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Paliativní a hospicová péče jsou naprosto nezbytné pro zvýšení kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí těžké nemoci. Proto je naprosto klíčové zkvalitňování a zlepšování jejich dostupnosti, a to zejména v regionech, kde tato péče dosud poskytována nebyla,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cílem výzev je podpořit rozvoj a dostupnost péče paliativních týmů v nemocnicích, paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta prostřednictvím poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče a lůžkové paliativní i hospicové péče.

Výzvy zvýší kvalitu a dostupnost paliativní a hospicové péče, a to zejména v regionech, kde tato péče dosud poskytována nebyla. Zároveň vzniknou nová hospicová či paliativní lůžka a dojde k posílení vazeb na navazující poskytovatele sociálních nebo zdravotních služeb v regionu.

  • 71. výzva IROP je určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici více než 180 milionů korun Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
  • 72. výzva cílí na území přechodových regionů, které podpoří částkou přesahující 100 milionů korun z EFRR.

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy můžete sledovat na webových stránkách IROP.