Dotační programy opět pomohou začínajícím podnikatelům a obcím Ústeckého kraje

21. 2. 2023 Ústecký kraj Dotace

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje připravil oproti původnímu předpokladu vyhlášení dvou dotačních programů „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023“ a „Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2023“. Reaguje tím na zpoždění výzev v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) a zvýšený zájem subjektů z území kraje o dotace.

Ústecký kraj

„Operativně jsme zareagovali na poptávku a využili časový prostor vzniklý posunem výzev v rámci OPST a učinili ve zrychleném režimu všechny kroky k tomu, abychom podpořili žadatele v našem regionu z finančních prostředků Ústeckého kraje,“ komentovala rozhodnutí o vyhlášení dotačních programů Iva Dvořáková, radní pro oblast strategie přípravy a realizace projektů – Fond spravedlivé transformace, fondy MŽP, MMR a jiné.

Dotační programy budou oficiálně vyhlášeny v březnu. Během dubna a května bude probíhat příjem žádostí. Pro začínající podnikatele je vyčleněna částka 4 miliony korun, jednotlivé podpory budou v rozmezí 50 až 200 tisíc korun. Na podporu přípravy projektových žádostí pro obce je připraveno 8 milionů korun, rozsah podpory je 50 až 200 tisíc korun. Dotaci mohou obce použít například na pořízení energetických auditů, pořízení projektové dokumentace, hydrogeologické a geologické průzkumy a další.

Podrobné informace budou zveřejněny na webu kraje v sekci Dotace – Dotace: Ústecký kraj.

Vít Hnízdil