Aktualizace řeší brownfield v Milovicích

24. 2. 2023 Středočeský kraj Územní plánování

Rada Středočeského kraje na svém zasedání odsouhlasila pořízení 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Řeší především vymezení strategické rozvojové plochy v bývalém vojenském prostou Milovice – Mladá. Aktualizaci ještě musí posvětit zastupitelé.

Středočeský kraj

Vymezení strategické rozvojové plochy v oblasti Milovice – Mladá je její využití pro vědeckovýzkumnou zónu, železniční Všejanské spojky v místě, respektování a rozvoj doprovodné technické a dopravní infrastruktury. To je navrhovaný obsah 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, které na dnešním zasedání schválili krajští radní.

Pozemky kraje v bývalém vojenském výcvikovém prostoru představují jedinečnou a strategickou rozvojovou plochu nejen v rámci kraje, ale i v rámci Strategie regionálního rozvoje České republiky. Základním východiskem při přípravě memoranda byl udržitelný rozvoj prostoru.

„Aktualizace zásad stanoví zejména základní podmínky využití prostoru zejména pro vědu, výzkum, inovace, znalostní ekonomiku, vědeckotechnický park, ochranu přírody a krajiny a udržitelný cestovní ruch,“ jmenuje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a pokračuje: „Tato pravidla určuje i memorandum, které jsme v Milovicích, se zástupci dotčených měst a obcí, podepisovali na podzim loňského roku.“

K Aktualizaci ZÚR bylo doloženo stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR a stanovisko orgánu ochrany přírody, resp. krajského odboru životního prostředí a zemědělství. Na základě stanovisek bude nezbytné provést posouzení aktualizace ZÚR z hlediska vlivů na životní prostředí, a to v plném rozsahu podle přílohy stavebního zákona.

Zahájení patnácté aktualizace musí ještě v pondělí 27. února schválit zastupitelé.

Michal Kroutil