Ústecký kraj jako první na severozápadě Čech požádal o dotaci z Fondu pro spravedlivou transformaci

1. 3. 2023 Ústecký kraj Regiony

Ústecký kraj se stal v regionu severozápadních Čech prvním žadatelem o finanční prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci. Podáním projektu Transformační centrum Ústeckého kraje se tak zapojuje do procesu, který je zaměřen na řešení negativních dopadů odklonu od závislosti na fosilních palivech v regionu. Realizace projektu může umožnit rychlejší dekarbonizaci, zavádění obnovitelných zdrojů energie a revitalizaci území.

Ústecký kraj

Prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci budou poskytovány prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace, spadající pod gesci Ministerstva životního prostředí ČR. Celkem je k dispozici 41 miliard korun. Žadatelé v Ústeckém kraji mohou získat až 15,8 miliardy korun. Zbývající finance jsou určeny pro žadatele z Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Projekt Transformační centrum Ústeckého kraje svou koncepcí participace bude podporovat především rozvoj samospráv, malých i středních podniků a široké veřejnosti. „Ráda bych vyzdvihla neuvěřitelný výkon týmu, který na přípravě projektu pracuje již dva roky. A zároveň s hrdostí upozorňuji na to, že Ústecký kraj požádal o dotaci jako první v regionu. Jsem přípravnému týmu vděčná za jeho nasazení,“ komentovala podání projektu Iva Dvořáková, radní Ústeckého kraje pro oblast strategie přípravy a realizace projektů.

Hana Šťástková