Dotace na podporu obcí v národních parcích jsou rozebrány

6. 3. 2023 SFŽP ČR Dotace

Finanční prostředky určené na zlepšování životního prostředí v obcích na území národních parků byly vyčerpány za necelé dva měsíce a příjem žádostí byl ukončen.

Státní fond životního prostředí ČR

Výzva č. 9/2022 z Národního programu Životní prostředí nabídla obcím v národních parcích 200 milionů korun na zajištění udržitelného rozvoje a zlepšování kvality života svých obyvatel.

Dotace podpoří budování infrastruktury a vybavenosti obcí, otevírání informačních center zaměřených na problematiku národních parků a programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí.