Metodická informace č. 2 k novelizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

7. 3. 2023 MV ČR Legislativa

Metodická informace č. 2 k novelizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 241/2022 Sb. – aktualizace k 23. 1. 2023.

Ministerstvo vnitra České republiky