SMO vysoudil náhradu škody po administrátorovi veřejných zakázek

8. 3. 2023 SMO ČR Veřejné zakázky

V letech 2010–2013 SMO realizoval projekt „Zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v České republice“, také známý jako „Vzdělaný zastupitel“. Jednalo se o jeden z prvních velkých projektů SMO. Financován byl z OPLZZ. Jelikož SMO vždy postupuje jako řádný hospodář, najal si na realizaci výběrových řízení v rámci tohoto projektu odbornou společnost.

Svaz měst a obcí České republiky