Pardubický kraj může pomoci obcím se zajištěním údržby břehů řek

13. 3. 2023 Pardubický kraj Regiony

Starostové obcí v regionu dlouhodobě řeší neutěšený stav některých břehů řek a vodních toků. I o tom jednal hejtman Martin Netolický na setkání se zástupci Povodí Labe a Skupinou ČEZ. Předmětem jednání bylo také nastavení majetkoprávních vztahů ve spojitosti s posílením kapacity elektrické energie na Králicku. Tento projekt pomůže zásadně urychlit tolik potřebný rozvoj energetické sítě nejen v oblasti Králicka, ale i v dalších částech Pardubického kraje.

Pardubický kraj

Povodí Labe spravuje na dvacet tisíc kilometrů břehů řek a deset tisíc kilometrů vodních toků na území České republiky. „Záleží nám na tom, aby údržba zejména v intravilánech obcí byla dostatečná a dřeviny nebyly zanedbané. Starostové nás s tímto problémem často kontaktují, protože nevědí, na koho se v této problematice obrátit. Pardubický kraj může obcím pomoci a odkázat je na kontaktní osobu z Povodí Labe, která je za správu břehů v našem regionu zodpovědná,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Debata se stočila i k záležitostem spolkové a sportovní činnosti na vodních tocích. Povodí Labe nově nastavilo rovné podmínky pro všechny tyto organizace a uzavřelo s nimi nové smlouvy. „Osobně kvituji, že pro spolky, které se samy podílejí na čištění břehů a údržbě vodních ploch, plyne výhoda zpětného poplatku ze strany Povodí Labe. Spolky tedy zaplatí nájemné za užívání vodní plochy, nicméně participací na její údržbě mohou část peněz také získat,“ podotkl Martin Netolický.

Spolupráce povede k urychlení investic a posílení energetické sítě

Na území Králicka je v současné době realizován projekt posílení kapacity elektrické energie, který je nejen pro tento region velmi důležitým. „Byl jsem požádán o zprostředkování setkání kvůli majetkoprávním záležitostem a věcným břemenům. Všechna Povodí, a to včetně Povodí Labe, uzavřou se společností ČEZ Distribuce memorandum o nastavení majetkoprávních vypořádání při realizaci velkých liniových staveb, tedy elektrických vedení. Pro nás to znamená, že se výrazně urychlí příprava zásadních investic ČEZu, a dojde k posílení energetické sítě v rámci Králicka a dalších částí Pardubického kraje,“ řekl Netolický.