Staňte se Vesnicí roku 2023 Kraje Vysočina

13. 3. 2023 Kraj Vysočina Regiony

V obci Třeštice, která loni získala titul Vesnice Kraje Vysočina roku 2022 a v celostátním kole skončila na druhém místě, byl 8. března 2023 uspořádán motivační seminář pro zástupce obcí, kteří mají zájem se do tradičního klání zapojit. Jeho cílem bylo předat účastníkům nejen základní informace o soutěži, ale i postřehy členů hodnotitelských komisí, sdílet zkušenosti vítězných obcí a především inspirovat nováčky, jak mohou prezentace svých obcí připravit.

Kraj Vysočina

„Soutěž může posloužit obcím nejen k jejímu zviditelnění, ale i k představení výsledků práce místních občanů, zástupců spolků a organizací“, říká Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana. Dalšími důvody pro přihlášení může být poděkování občanům za spolupráci, ale i získání finanční odměny, která v případě vítězství v celostátním kole může překročit sumu 1 milionu Kč. „Největší devizou obce je, pokud to v ní funguje. Obec Třeštice je toho důkazem, neboť v celostátním kole zvítězila i v hlasování veřejnosti, kdy malá obec se 165 obyvateli, získala více jak 7 tis. hlasů, čímž předčila i větší obce s několika tisíci obyvateli. Držím Vám všem palce, aby vám to vyšlo i v letošním roce,“ dodala náměstkyně Hana Hajnová.

Nový 27. ročník soutěže Vesnice roku bude oficiálně vyhlášen dne 30. 3. 2023 a od 31. března až do 29. dubna 2023 budou moci zájemci z řad obcí podávat své přihlášky. Krom obvyklých Podmínek, které jsou již nyní zveřejněny na stránkách soutěže, čeká letošní účastníky několik změn. Místo vyplnění Charakteristiky obce, které dříve zabralo více času, nyní bude stačit vyplnit online dotazník, formou zaškrtávacích polí. Hodnotící komise bude mít také nového člena. Mezi vyhlašovateli soutěže je nově Národní síť MAS ČR. Vítězná obec celostátního kola také nemá povinnost zorganizovat slavnost k předání tohoto ocenění.

Soutěže se mohou zúčastnit obce (město či městys) vesnického charakteru do 7500 obyvatel, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce. Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním. V rámci krajských kol jsou udělována následující hlavní ocenění:

  • Zlatá stuha (vítěz krajského kola, který postupuje do celostátního kola),
  • Modrá stuha (za společenský život),
  • Bílá stuha (za činnost mládeže),
  • Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí),
  • Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu).

Ocenění stuhou je také spojeno se získáním zajímavého finančního příspěvku.

Hodnocení všech přihlášených obcí bude probíhat během května, v celostátním kole na přelomu srpna a září 2023. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola se uskuteční dne 4. srpna 2023 ve vítězné obci. Vyhlášení výsledků celostátního kola proběhne v září 2023 v Luhačovicích.

Aktuální informace včetně předběžných podmínek naleznete na webových stránkách soutěže www.vesniceroku.cz.

Do loňského ročníku se v Kraji Vysočina přihlásilo celkem 14 obcí. Obec Třeštice (165 obyvatel) získala kromě zlaté stuhy v kraji i druhé místo v celostátním kole a také Cenu veřejnosti. Jak řekl na rozloučenou starosta obce Třeštice pan Martin Kodys: „My už to máme za sebou, nyní je to na vás!“

Eva Sedmíková