Česko a Slovensko budou sdílet zkušenosti při digitalizaci údajů o samosprávách

20. 3. 2023 SMS ČR Veřejná správa online

Vyměňovat si zkušenosti a sdílet příklady dobré praxe při digitalizaci údajů o samosprávách budou Sdružení místních samospráv ČR a sdružení DEUS, které je zřízeno slovenským Sdružením měst a obcí a Ministerstvem financí SR.

Sdružení místních samospráv ČR

Obě organizace v pátek podepsaly v tomto duchu memorandum o spolupráci. Česká strana může nabídnout například zkušenosti z terénního sběru dat a jejich přehledné zpřístupnění online v systému AGIS. Sdružení DEUS pak může inspirovat svým informačním systémem IS DCOM pro samosprávy, který dnes obsahuje více jak 140 elektronických služeb pro obce.

„Starostové, ale i úředníci krajské správy a ministerstev potřebují mít k dispozici přehledně na jednom místě informace o obcích, aby mohli efektivně plánovat jejich rozvoj i cíleně směřovat podporu. Přesně to systém AGIS, obzvlášť v kombinaci s terénním šetřením, umožňuje. Dnes podepsané memorandum o spolupráci na mezinárodní úrovni a sdílení zkušeností s partnery ze Slovenska je pro nás dalším krokem a příležitostí, jak se vzájemně při tolik potřebné digitalizaci údajů o obcích inspirovat,“ říká Eliška Olšáková, poslankyně a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR.

V poslanecké sněmovně pořádala Eliška Olšáková seminář ohledně digitalizace agend samospráv a dat z území, kterého se zúčastnili vedle zástupců českých úřadů a ministerstev také zástupci sdružení DEUS, jehož služby využívá více jak 70 procent všech slovenských obcí a měst.

„Portfolio našich služeb pokrývá všechny originální kompetence samosprávy, od správy daní a poplatků přes registrační povinnosti až po vydávání rybářských lístků. Počet podání, která systém ročně zpracuje, se již počítá na miliony. Díky propojení s řadou dalších informačních systémů, registrů a databází veřejné správy i účetnictví a matriky nabízí náš systém DCOM obcím a městům nebývalou funkčnost a efektivitu,“ uvádí Katarína Lešková, výkonná ředitelka DEUS SR.

Záštitu semináři udělilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které přikládá digitalizaci zásadní význam i s ohledem na rozvoj regionů.

„Pro modernizaci venkova a zlepšování kvality života v obcích bude zásadní rozvoj a zavádění nových technologií a služeb, jako je vysokorychlostní internet nebo telemedicína. Chceme-li mít chytrý a moderní venkov, musíme k tomu využívat dostupná data a chytré nástroje, což systém AGIS naplňuje,“ říká Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj.

Systém AGIS zpřístupňuje online veškerá dostupná data o obci z registrů, databází a z unikátního terénního šetření SMS ČR přímo v obcích. Je to nejkomplexnější soubor údajů o infrastruktuře a občanské vybavenosti konkrétních obcí, které ho mají díky podpoře MMR k dispozici zdarma. Obecní infrastrukturu lze zmapovat například pomocí přesného mobilního zařízení připevněného k vozu projíždějícího ulicemi a následně zpracovat a zpřístupnit údaje online. Takto se AGIS již uplatnil i za hranicemi, a to při pilotním projektu ve slovenském městě Skalica v loňském roce.

„Díky terénnímu šetření dokážeme zjistit stav a kvalitu městské infrastruktury i dostupných služeb. Pokud chtějí být naše samosprávy úspěšné, musí mít snadno dostupný a komplexní systém digitálních informací, díky kterým dokáží nastavit všechny procesy od plánů výstavby až po financování,“ dodává europoslanec Peter Pollák, který je jedním z propagátorů digitalizace údajů samospráv na Slovensku.