MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny nepobytových sociálních služeb

21. 3. 2023 MPSV ČR Sociální problematika

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Jejím cílem je podpora investičních projektů zaměřených na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb ambulantního a terénního charakteru. Pro vybrané služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dlouhodobým problémem materiálně technické základny sociálních služeb v ČR je jejich nedostatečná kapacita. „Ne vždy se daří pokrývat současnou poptávku po terénních a ambulantních sociálních službách, a to i v oblasti dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Proto jsou tyto výzvy velmi důležité. Mohou zásadním způsobem přispět k dalšímu rozvoji sociálních služeb, který je pro nás prioritou,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Rostoucí potřeba kapacit těchto služeb je spojena i s postupným stárnutím populace. Velký význam má také podpora procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb, stejně jako zvyšování kapacit komunitních sociálních služeb, které podporují nezávislý život seniorů nebo osob se zdravotním postižením v přirozeném sociálním prostředí. Cílem výzvy je tedy podpořit navýšení kapacit ambulantních a terénních služeb sociální péče tak, aby byl co nejvíce podpořen nezávislý život této cílové skupiny.

Národní plán obnovy podpoří nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, zlepšení a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb.

Národní plán obnovy představuje schválený plán reforem a investic, který umožní využít prostředky z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) pro oživení ekonomiky po pandemii covid-19.