Proti novele insolvenčního zákona

22. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

Vláda v současné době připravuje novelu insolvenčního zákona, ve které navrhuje osvobození od dluhů pro všechny dlužníky za tři roky. Proti tomuto vládnímu návrhu, který zkracuje dobu oddlužení z pěti na tři roky bez rozlišení schopností dlužníků, protestuje nejenom Svaz měst a obcí, ale také většina odborné veřejnosti, a podle průzkumu veřejného mínění také občané. Na tiskové konferenci vedle SMO ČR vystoupili zástupci pořádajícího InsolCentra a Svazu českých a moravských bytových družstev.

Novela oddlužení se totiž netýká pouze dlužníků, kterým se zkracuje doba splácení dluhů, ale v důsledku dopadá na všechny občany České republiky, neboť výsledkem jsou značné dopady do veřejných rozpočtů. Nejen do státního rozpočtu, ale i do rozpočtů měst a obcí, které jsou často věřiteli neplatičů nájmů, poplatků či oprávněných sankcí.

Zkrácení oddlužení z pěti na tři roky pro všechny dlužníky, bez rozlišení jejich schopností, způsobí výrazné snížení míry splacených dluhů a může mít drtivé ekonomické i společenské dopady. Málokdy existuje shoda v názorech občanů a profesionálů, avšak v případě reakce na připravované kroky vlády má naprostá většina laické i odborné veřejnosti stejný názor. Odmítá plošné zkrácení oddlužení z pěti na tři roky.

Jednatelka analytické společnosti InsolCentrum Jarmila Veselá na tiskové konferenci položila otázku: „Opravdu hodlá vláda v současné tíživé ekonomické situaci ignorovat doporučení většiny odborníků i postoje občanů? Na jedné straně se vláda zoufale snaží hledat jakékoliv úspory, na straně druhé se však stát neuváženě připraví o finanční prostředky, které by zadlužení lidé byli schopni při pětiletém oddlužení zaplatit do státního rozpočtu.“

Obce a města jsou v podstatě nedobrovolní věřitelé. Nová právní úprava by nepříznivě ovlivnila jejich hospodaření, i život v nich. Ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková řekla: „Všichni platíme v přesně stanovený čas a v přesně stanovených částkách za komunální odpad, za spotřebovanou elektřinu, za plyn, za vodu. I obec musí dodržovat platební morálku a své závazky. Pokud někdo nezaplatí, musí se závazky uhradit na úkor všech ostatních občanů. Jak má starosta působit na občany, jestliže oni vidí ve svém okolí takové neplatiče?“

Velmi naléhavě vyznělo vystoupení Jana Vysloužila, předsedy Svazu českých a moravských bytových družstev. Apeloval na vládu: „Lidé v domech s neplatičem se stávají jeho rukojmím. Co když nebudou schopni platit jeho dluhy a stanou se sami dlužníky? Nechá je vláda padnout do propasti?“

Na tiskové konferenci byl vyvrácen mýtus obrazu dlužníků jako bezbranných a neschopných osob
Na tiskové konferenci byl vyvrácen mýtus obrazu dlužníků jako bezbranných a neschopných osob

Potenciálních adeptů na oddlužení je přibližně 500 000 osob v exekuci. Z nich „jen“ okolo 119 tisíc spadá do ohrožených skupin, tj. 42 tisíc seniorů, 27 tisíc invalidních důchodců a 50 tisíc osamělých rodičů. Zbylých 380 tisíc osob v exekucích jsou lidé v produktivním věku, z toho 72 % tvoří muži.

Podle odhadu z dat potenciálních adeptů oddlužení činí jejich celkový dluh 475 mld. Kč. Celkem 285 tisíc občanů dluží cca 285 mld. Kč a 95 tisíc podnikatelů dluží cca 190 mld. Kč. Při střízlivé úvaze úhrady 30 % dluhu za pět let věřitelé od dlužníků dostanou celkem 142,5 mld. Kč. Připravovaná varianta splácení po dobu tří let věřitelům přinese zpět pouze cca 30,8 mld. Kč, což je 6,5 % dlužné částky. Tento odhad výnosnosti prezentovali experti Ministerstva spravedlnosti a potvrdily to též analýzy InsolCentra. Rozdíl tedy ukazuje, že přijetím zákona v navrhované podobě mohou věřitelé přijít o více než 100 mld. Kč. Z toho stát přijde o 15 mld. Kč (zdravotní pojišťovny přijdou o 10 mld. Kč, správa sociálního zabezpečení o 3 mld. Kč, finanční správa o 2 mld. Kč).

Z uvedených čísel je zřejmé, že protest proti návrhu novelizace insolvenčního zákona je oprávněný a je podporován nejenom názory odborníků, ale názory občanů, vyjádřenými v anketě. Při průzkumu veřejného mínění vyplynulo, že občané jsou obecně nakloněni k odpouštění dluhů, v konkrétních parametrech jsou však dokonce přísnější, než je stávající právní úprava. Celých 96 % respondentů považuje za důležité, aby dlužník usilující o oddlužení prokázal, že se snažil závazky řešit. Trvání vlády na předloženém návrhu by kromě ekonomických dopadů ovlivnilo i důvěru občanů ve vládu. Účastníci tiskové konference jsou spolu se zástupci odborné veřejnosti připraveni vést s vládními představiteli diskusi o nastavení parametrů novely.

Proti návrhu novely oddlužení se staví:

  • většina občanů (průzkum – 87 %)
  • většina starostů měst a obcí (anketa – 94 %)
  • většina insolvenčních soudců (anketa – 94 %)
  • většina insolvenčních správců (stanovisko ASIS)
  • většina advokátů (stanovisko ČAK)
  • většina věřitelů (stanovisko ČBA, ČAV)
  • většina podnikatelské veřejnosti (stanovisko HK)
  • většina členů expertní skupiny pro insolvenční právo spadající pod Ministerstvo spravedlnosti