Zákon č. 19/2023 Sb. a nařízení Rady (EU) 2022/2057

22. 3. 2023 ÚÚR Územní plánování

Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování, k části zákona č. 19/2023 Sb., tzv. Lex OZE I, týkající se územního plánování, a k čl. 3 nařízení Rady (EU) 2022/2057.