Ministerstvo vnitra spouští transformaci České pošty, zachovat dostupné služby pomůže rozdělení podniku na dvě části

23. 3. 2023 MV ČR Ostatní

Záchrana České pošty, její stabilizace a proměna v životaschopnou instituci, to jsou hlavní cíle transformace státního podniku. Mezi důležité body patří oddělení státních a komerčních služeb i to, že úprava pobočkové sítě se nijak nedotkne malých obcí a městeček.

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministr vnitra Vít Rakušan 22. března 2023 seznámil vládu se situací České pošty a parametry její transformace, kterou resort vnitra spouští. Transformace státního podniku je nutná k tomu, aby pošta mohla nadále fungovat a poskytovat občanům služby v potřebném rozsahu a odpovídající kvalitě dostupné po celé republice. Ministerstvo reaguje na skutečnost, že Česká pošta v minulosti nebyla schopná nastavit udržitelný obchodní model bez ztrát, a je tak nutné urychleně řešit problémy s její likviditou. Za tu může mimo jiné i nedostatečná kompenzace a pozdní úhrada čistých nákladů za univerzální službu, tedy za službu, kterou musí pošta ze zákona provozovat.

Transformační rámec je nastavený tak, že by mělo dojít k fyzickému oddělení státních a komerčních služeb, včetně změny právní formy komerční části podniku na akciovou společnost. „Minulé politické reprezentace neměly odvahu situaci České pošty řešit. My ji teď musíme zachránit a zabránit hrozící insolvenci. Proto spouštíme transformaci. Cílem je, aby pošta dlouhodobě prosperovala a nabízela kromě standardních služeb také kontakt se státní správou,“ vysvětluje ministr vnitra Vít Rakušan. Plán transformace by měl být do konce června a vše hotovo do konce příštího roku.

V části nabízející služby pro stát by měla zůstat pobočková síť jako prodloužená ruka státu nabízející i další služby včetně finančních. Komerční služby by měla nabízet moderní logistická společnost, která se může na trhu pohybovat bez zátěže provozu pobočkové sítě. To bude znamenat změnu zákonů.

V minulých třech letech sice pošta přijala některá opatření, např. přistoupila k prodeji vybraného majetku nebo redukci manažerských struktur, ta však z dlouhodobého hlediska nic neřeší. Pro letošní rok proto Ministerstvo vnitra navrhuje další stabilizační opatření. Jde např. o úpravu rozsahu pobočkové sítě, resp. snížení minimálního počtu poboček pro poskytování základní služby z 3200 na 2900 nebo úpravu doručování v listovní síti. V plánu je také dosáhnout zrušení limitu kompenzace čistých nákladů. „Zachování dostupnosti poštovních služeb na venkově i v menších městech je naší prioritou. Pošta rozhodně z obcí odcházet nebude. Naopak, transformace nám umožní poštovní služby na venkově zachovat,“ dodává ministr vnitra s tím, že v obcích a městečkách, kde mají jen jednu poštu, se pobočky rozhodně rušit nebudou.

Klára Dlubalová