Rozšiřujeme Portál dopravy, nově tam najdete další digitalizované žádosti pro vydávání dokladů plavidel

23. 3. 2023 Ministerstvo dopravy Doprava

Portál dopravy dál rozšiřuje své služby. Občané nově mohou využít tři digitalizovaná podání z oblasti vydávání dokladů plavidel. On-line je možné žádat o prodloužení platnosti lodního osvědčení pro malé a rekreační plavidlo, o zapsání změn údajů v rejstříku malých plavidel a v lodním osvědčení plavidla a o zapsání plavidla do rejstříku malých plavidel a vystavení lodního osvědčení malého a rekreačního plavidla.

Ministerstvo dopravy

„Digitalizace dopravních agend je jednou z hlavních priorit našeho ministerstva. Šetříme tím lidem čas a státu peníze. Jsem rád, že ještě před startem plavební sezony jsme zvládli digitalizovat další žádosti o doklady plavidel a úspěšně směřujeme k jasnému cíli: digitalizaci všech dopravních agend do konce roku 2025,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Agenda plavby, kterou zajišťuje Státní plavební správa, patří mezi oblast, kde se daří postupovat s digitalizací nejrychleji. Od spuštění Portálu dopravyv prosinci loňského roku je možné si elektronicky zažádat například o průkaz vůdce malého plavidla nebo se přihlásit na zkoušky. „Zároveň je nově možné vidět na Portálu dopravy všechny doklady, které byly občanovi vydány Státní plavební správou a informace o jím vlastněných plavidlech,“ dodává ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.

Od 16. března si zájemci nově mohou z pohodlí domova podat následující žádosti:

  • Žádost o prodloužení platnosti lodního osvědčení pro malé a rekreační plavidlo – je nejčastějším typem žádosti podávané v oblasti malých plavidel. V rámci této žádosti je na základě provedené technické prohlídky prodloužena platnost lodního osvědčení.
  • Žádost o zapsání změn údajů v rejstříku malých plavidel a v lodním osvědčení plavidla týkajících se plavidla – prostřednictvím podání tohoto typu žádosti je možné změnit účel plavidla či nechat zapsat jinou změnu. Velmi často je touto cestou provedena výměna motoru, změna účelu motoru, přidání do evidence dalšího motoru pro možnost výměnného způsobu provozu apod.
  • Žádost o zapsání plavidla do rejstříku malých plavidel a vystavení lodního osvědčení malého a rekreačního plavidla – splnění požadavku na evidenci plavidla je zákonnou povinností vlastníka nebo provozovatele plavidla v České republice. Žádost, která vede ke splnění tohoto požadavku, lze nově také podat elektronickým způsobem.
  • Všechny podrobnosti včetně návodů k vyplnění žádostí a další informace jsou dostupné na webu Státní plavební správy: Elektronická podání žádostí pro malá plavidla

Rozšiřování funkcí Portálu dopravy bude pokračovat i nadále. „V následujících týdnech se mohou občané těšit například na rozšíření služeb vybraných leteckých agend,“ uzavírá ministr Kupka.

Filip Medelský