Pomůžeme zlepšit kvalitu péče o duševní zdraví pro děti i dospělé, lůžkovou psychiatrii podpoříme 700 miliony korun

29. 3. 2023 MMR ČR Dotace

Nemocnice a léčebny mohou získat dotace na zvýšení počtu lůžek pro akutní lůžkovou psychiatrickou péči dětí, dospělých a osob, kterým bylo nařízeno ochranné léčení. Dvě výzvy z Integrovaného operačního regionálního programu (IROP) rozdělí mezi žadatele z méně rozvinutých a přechodových regionů prostředky na rekonstrukci a výstavbu psychiatrických oddělení.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Duševní zdraví je tématem, které ve společnosti rezonuje stále více. Pandemie covidu-19, ruská agrese na Ukrajině, ale i energetická krize se mohou negativně podepsat na stavu lidské psychiky. To může vyvolat nápor na stávající psychiatrická zařízení, která mnohdy nemají dostatečnou kapacitu. Je zcela zásadní, aby se pacienti cítili v objektech, kde se léčí, dobře a bezpečně. Dotace na výstavbu a rekonstrukci psychiatrických oddělení k tomu přispějí,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cílem výzev je zvýšit dostupnost a kvalitu lůžkové psychiatrické péče, a to zejména akutní. Dotace je možné využít například na výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících akutních oddělení všeobecných a psychiatrických nemocnic a léčeben s akutní péčí v méně rozvinutých a přechodových regionech, tzn. ve všech regionech s výjimkou Prahy. Podporu mohou dále získat zařízení se zabezpečenými lůžky pro ochranné léčení se střední úrovní dohledu.

Žadatel musí před podáním žádosti o dotaci získat posouzení projektu od Ministerstva zdravotnictví, které stanoví, jestli je v souladu se Standardem akutní lůžkové psychiatrické péče, Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením a Transformačním plánem. Podrobnější informace jsou dostupné na odkazech k jednotlivým výzvám.

Dotace zlepší dostupnost zdravotnické infrastruktury a zvýší kvalitu psychiatrické péče. Výzva číslo 56 z IROP je určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici více než 445 milion korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Přes 254 milionů korun z EFRR pak obsahuje 57. výzva IROP, která je určena pro projekty na území přechodových regionů.

Kategorie regionů jsou dostupné na webových stránkách IROP, kde je zároveň možné sledovat informace k semináři pro žadatele a příjemce.