Tématem konference byly nedostatek bytů i ztráta bydlení

3. 4. 2023 Liberecký kraj Regiony

O sociálním a dostupném bydlení diskutovali účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než sedmdesát aktérů a zájemců o toto téma nejen z Libereckého kraje bylo přítomno na setkání. Mimo jiné promluvil i hejtman Martin Půta, ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček a starostové obcí, ve kterých se programy podpory bydlení úspěšně rozvíjejí.

Liberecký kraj

„Konferencí chceme reagovat na potřebu větší spolupráce mezi samosprávami a krajem v oblasti bydlení. Je nutné společně hovořit o nedostatku bytů, prevenci jejich ztráty, bytové nouzi i o správě bytového fondu. Věřím, že odborná diskuse přispěje do budoucna k zajištění možnosti dostupného bydlení pro všechny občany, včetně těch nejzranitelnějších,“ říká hejtman Martin Půta.

Spolupráce státu, kraje a obcí vede v konkrétních případech ke zvyšování dostupnosti důstojného domova. Vedle samotné výstavby a rekonstrukce bytů se daří rozšiřovat poradny k předcházení ztráty bydlení, navrhovat funkční pravidla pro přidělování bytů nebo také zprostředkování sociálního nájemního bydlení.

„Jsem rád, že se konference koná právě v Libereckém kraji. Je to náš partnerský kraj, ve kterém se ve spolupráci podařilo připravit kvalitní strategii podpory bydlení. Vedle toho spolupracujeme s některými městy na konkrétních projektech, jež mají zpřístupnit bydlení i chudým domácnostem. Bez udržitelného bydlení nelze fungovat, pracovat, posílat děti do školy, žít plnohodnotný život,“ říká ředitel Agentury pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj Martin Šimáček.

Tématy panelových diskusí bude spolupráce při podpoře dostupnosti bydlení, role klíčových aktérů v systému zabydlení a kvalitní čtení dat jako základ efektivní politiky bydlení.

Nedostatečné nebo nepřiměřené bydlení má významný vliv na kvalitu života a může mít i negativní ekonomický dopad, pokud náklady na nájemné nebo hypotéky omezí schopnost dalších výdajů. Dostupné bydlení může pomoci lidem ohrožených sociálním vyloučením, aby se zapojili do společnosti a zlepšili své životní podmínky.

Konferenci pořádá odbor pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj České republiky společně s Krajským úřadem Libereckého kraje v rámci projektu Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování.

Anna Vašková