Hejtman, primátor a starostové budou proti rušení poboček ČP postupovat společně

4. 4. 2023 Plzeňský kraj Regiony

Plzeňský kraj, město Plzeň a starostové z regionu vyzvou vedení České pošty a Ministerstvo vnitra ČR, aby přistoupili k rušení vybraných poštovních poboček namísto k letošnímu červnu k 1. 1. 2024. Cílem je získat více času na případnou úpravu seznamu rušených pošt a na jednání o převzetí poboček v rámci partnerství s ČP. Dohodla padla dnes na krajském úřadě, kde proběhlo jednání hejtmana, primátora města Plzně a dotčených starostů.

Plzeňský kraj

„Současné řešení, které nám předložila Česká pošta, je pro nás absolutně nepřijatelné z mnoha důvodů. Proto jsme se s primátorem Plzně a starosty dotčených obcí dohodli dnes ráno na společném postupu. Jednohlasně jsme se shodli na tom, že seznam rušených poboček, který nám byl zaslán, je pro nás neakceptovatelný. Dále je pro nás nepřijatelný způsob komunikace se starosty ze strany České pošty, a to především z hlediska časové osy. Určitě společně oslovíme vedení ČP a budeme chtít nejen jednat o rušených pobočkách, ale také o tom, podle jakých dat a jak bylo o pobočkách rozhodováno. Podle nás postrádá výběr poboček jakoukoli místní znalost podmínek provozu na pobočkách a jejich vytížení. A za zásadní považujeme také předložení koncepčního řešení provozu poboček, které zůstanou. Chceme vědět, jak bude navýšena kapacita poboček, jak bude zajištěno doručování a také jaké bude rozšíření provozní doby poboček. A konečně chceme také vyzvat vládu, aby celou tuto reorganizaci ČP posunula minimálně o půl roku. V řádu dvou a půl měsíce, které máme nyní, není reálné nalezení optimálního řešení tak, aby lidem zůstala dostupnost služeb a problémy ČP se nadále nehromadily,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

„V Plzni uděláme maximum proto, abychom udrželi strategické pošty i za cenu, že bychom se na poštovních službách měli rozpočtově podílet. Ze strany státu se jedná o fatální rozhodnutí. Pokud má vláda dostatek sebereflexe, pevně věřím, že naše výtky přijme a rozhodnutí o rušení pošt odloží. Potřebujeme více informací a času na jednání. Po setkání s hejtmanem a poškozenými starosty jsem se jen utvrdil v tom, že dosavadní postup vlády spěje k rozvrácení poštovního systému v České republice,“ říká primátor města Plzeň Roman Zarzycký.

Na nekoncepční způsob řešení zrušením poboček dle tzv. „dochozí vzdálenosti“, kterou stanoví zákon a která je předmětem legislativní změny, upozornil také předseda Svazu měst a obcí Plzeňského kraje a starosta Klatov Rudolf Salvetr: „Je absurdní a pro mě za město Katovy nepřijatelné, jakým způsobem bylo rozhodnuto o rušení tří poboček v našem městě. V mnoha případech není tzv. dochozí vzdálenost v rámci integrovaných obcí dodržena a znamená pro naše obyvatele třeba 10 km dojezd. Současné rozhodnutí povede k výraznému zhoršení kvality služeb pro občany. Je nepřípustné, aby se s námi jednalo až v současné době, kdy již seznam zrušených poboček je veřejný. Za Svaz města a obcí PK jsme Českou poštu k jednání vyzývali už před časem a termín máme až 25. dubna. To hovoří za vše.“

Pondělního setkání na krajském úřadě se kromě hejtmana Rudolfa Špotáka, plzeňského primátora Romana Zarzyckého a starosty Klatov Rudolfa Salvetra účastnili také náměstek primátora Aleš Tolar, starostka prvního obvodu Plzně Ivana Bubeníčková, starosta Plzně-Slovan Lumír Aschenbrenner, on-line formou starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka, starosta čtvrtého obvodu Plzně Tomáš Soukup a starosta Plzně-Černic Vladislav Sloup. Z dalších krajských měst se pak setkání účastnili starosta Domažlic Radek Wiesner, z Tachova Petr Vrána, z Rokycan Tomáš Rada, ze Sušice Petr Mottl a za Břasy Miroslav Kroc.

Společný postup Plzeňského kraje, města Plzně a starostů dotčených obcí a městských obvodů metropole v základních bodech

  • vyvolat jednání o seznamu rušených poboček, který je neakceptovatelný v současné podobě
  • řešení způsobu komunikace se starosty měst a obcí především z pohledu časové osy v rámci plánu reorganizace ČP
  • žádost na GŘ ČP (případně pověřeného zástupce ČP) o zpřístupnění dat a analýz, na jejichž základě bylo o pobočkách rozhodováno
  • žádost na GŘ ČP (případně pověřeného zástupce ČP) o koncepční řešení fungování poboček, které zůstávají v provozu – navýšení kapacity poboček, zajištění doručování občanům a také rozšíření provozní doby
  • výzva vládě (MV ČR), aby byla reorganizace ČP posunuta s platností k 1. 1. 2024 s ohledem na nalezení řešení změn seznamu nebo případné přebírání poboček v rámci partnerství s ČP

Eva Mertlová