Liberecký kraj se otevírá komunitní energetice, v budoucnu očekává významné úspory energií

5. 4. 2023 Liberecký kraj Energetika

Liberecký kraj se rozhodl na své půdě otevřít žhavé téma komunitní energetiky. Seminář pořádaný minulý týden krajskou Agenturou regionálního rozvoje ukázal cesty k novým projektům využívajícím potenciál této formy energetiky. Zároveň přinesl velké množství praktických poznatků, jak v regionu výhledově zefektivnit i zlevnit nakládání s energiemi.

Liberecký kraj

Velký zájem projevili zástupci měst, obcí a místních akčních skupin (MAS), Technické univerzity v Liberci i místních podniků o informace z oblasti nově vznikající legislativy. David Blažek, projektový koordinátor Unie komunitní energetiky, třicítku účastníků upozornil na novelizaci energetického zákona (tzv. lex OZE II), jejíž návrh představilo v únoru Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle něj existují dva základní modely sdílení elektřiny, a to buď formou „z chaty do bytu“, kdy člověk sdílí energii z OZE, kterou si sám vyrobil, nebo sdílení v širší komunitě, kdy sdílet lze pouze elektřinu z OZE, kterou vyrobilo energetické společenství nebo jeho člen. Zmínil rovněž dotační tituly a možnosti financování. Například Národní plán obnovy počítá s částkou 100 mil. kč na 33 až 40 pilotních projektů, přičemž žádosti by se mohly začít podávat již v polovině tohoto roku. Další finance je či bude možné čerpat z Modernizačního fondu například v programech KOMUNERG a RES+.

„Rozvoj komunitní energetiky v Česku chceme bedlivě sledovat a v našem kraji maximálně podporovat. Abychom byli u zdroje informací, rozhodla se krajem vlastněná Agentura regionálního rozvoje zapojit do Unie komunitní energetiky. Ta se mimo jiné podílí na připomínkování vznikající legislativy a je velmi dobře informována o aktuálních dotačních příležitostech i o příkladech dobré praxe z celé republiky,“ říká Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Josef Kucín, starosta obce Jiřetín pod Bukovou, ukázal zkušenosti s přípravou energetického sdružení ENERKOM TANVALDSKO, které v současnosti řeší především sestavení akčního plánu, mapování objektů vhodných pro instalaci fotovoltaiky, zapojení energetických specialistů a rozšiřování členské základny. Přiblížil také úvahy o vybudování zařízení na termické zpracování plastů technologií PTR. To by mohlo být situováno do budovy brownfieldu, bývalé textilní továrny, jejíž střechy by mohly být následně i pokryty fotovoltaickými panely.

O využití pískové baterie s kapacitou 8 MW tepla a výkonu 200 kW, o dalších energetických technologiích i o zkušenostech ze šluknovského výběžku promluvil Michal Svoboda, energetický koordinátor MAS Český sever a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Ukázal rovněž na možnost bezplatného poradenství, kdy je možné vyhledat energetické specialisty v regionech na stránkách www.mpo-efekt.cz/cz/ekis.

„Seminář vyvolal živou diskusi, což signalizuje zájem a potřebu věnovat se tématu komunitní energetiky na půdě kraje i naší rozvojové agentury skutečně intenzivně. Letos instalujeme první tři FVE na střechách krajských budov a budeme postupně osazovat desítky dalších,“ potvrdil Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana Libereckého kraje odpovědný za resort ekonomiky, investic, majetku, veřejných zakázek a informatiky. Na závěr vedoucí Katedry energetických zařízení Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci Petra Dančová informovala o záměru otevřít magisterský obor energetický specialista. V současnosti je energetických specialistů kritický nedostatek a TUL se snaží na tuto situaci reagovat. Pokud vše dobře půjde, obor by mohl být otevřen v polovině roku 2024.

Andrea Fulková