Karlovarský kraj se chystá zmapovat rizikové lokality, kde mohou hrozit rozsáhlé požáry

11. 4. 2023 Karlovarský kraj Životní prostředí

V loňském roce jsme byli svědky nebývalého požáru v Národním parku České Švýcarsko, který zasáhl přes 1000 hektarů lesních porostů. Vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám a opakovanému vláhovému deficitu lze očekávat, že se riziko vypuknutí požárů v krajině výrazně zvýší. Karlovarský kraj proto chce být na tyto případy připraven a chystá se analyzovat rizikové lokality v rámci celého regionu. Návrh bezpečnostní strategie mají zpracovat krajští hasiči.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj je nejzalesněnějším regionem v rámci České republiky, téměř celá polovina jeho území je pokryta lesy. Riziko rozsáhlých požárů se navíc zvyšuje s ohledem na probíhající rekultivace bývalých povrchových dolů. „Ve spolupráci s hasičským záchranným sborem jsme se proto domluvili na tom, aby bylo zmapováno, co všechno je v Karlovarském kraji riziko. To znamená opravdu identifikovat rizikové oblasti, identifikovat všechny plány postupu, které tady máme, a případně je přizpůsobit a revidovat tak, abychom byli na tyto stavy do budoucna připraveni,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Úkolem hasičů bude nechat zpracovat studii indexu požárního rizika pro lesní porosty vybraného území Karlovarského kraje, na níž budou spolupracovat s Akademií věd ČR – Ústavem pro výzkum globální změny a Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů – IFER. Nutné bude také zajistit hasičům potřebné vybavení a techniku, aby byli připraveni na zdolávání lesního požáru velkého rozsahu v těžce dostupných místech. Zahájena byla také jednání s partnery z Bavorska i Saska, kde si toto riziko rovněž uvědomují. A jaký je časový plán, do kdy mají být veškeré potřebné kroky realizovány? „Jednotlivé fáze mají každá jiný časový harmonogram. Nicméně je to práce na delší dobu. Určitě se toho hodně odehraje ještě v letošním roce, přičemž celou tu přípravu bychom rádi finalizovali v příštím roce,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

Veronika Svobodová