Jsou města a obce pro vládu ještě rovnocenným partnerem?

12. 4. 2023 SMO ČR Regiony

Minulý týden se samosprávy dozvěděly z médií o rušení některých poboček České pošty. Tento týden to jsou územní pracoviště finančních úřadů. Čí pobočky zruší vláda příští týden? A dozvědí se to také obce až z médií?

Svaz měst a obcí České republiky

„Vnímáme samozřejmě současnou nedobrou finanční situaci státu,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta města Kyjov František Lukl, a pokračuje: „A jsme vždy připraveni ke konstruktivní debatě, ta ale ze strany vlády v posledních týdnech naprosto chybí. Jsme správci a hospodáři svých obcí, plánujeme jejich rozvoj, a to nejen na příští rok či dva. Snažíme se vytvořit pro naše občany domov, kde se mohou rozvíjet, kde mohou vychovávat svoje děti, kde mohou studovat i nalézt odpovídající zaměstnání. Ať už jsou to středoškoláci, vysokoškoláci nebo vyučení.“

„To není běh na krátkou trať,“ doplňuje místopředseda Svazu a primátor města Olomouc Miroslav Žbánek. „Chceme, aby naše města žila, aby nabízela svým obyvatelům komfort 21. století, aby zdravotnické služby či kvalitní školy byly běžně přístupné všem.“

„Každý občan, ať už mladí lidé s dětmi, studující, ekonomicky aktivní či senioři si vybírají pro svůj život a domov takové místo, kde bude v dosahu maximum služeb, možnost výdělku zabezpečující jejich životní potřeby a dostatek mimoškolního i mimopracovního vyžití,“ uvedl Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu a starosta obce Velký Osek, a dodává, „a je proto smutné, když nemůžeme našim občanům předem říci nebo vysvětlit, proč se pošta, finanční úřad nebo příště jiná veřejná služba, např. zastávka autobusu či vlaku, v daném místě ruší. Kde je ten slibovaný dialog vlády s představiteli samospráv?“

Města a obce bez dostupných služeb, bez obchodu, pošty, úřadu se vylidňování neubrání. Naopak větší městská centra budou přetěžována, což ve svém důsledku určitě k ničemu dobrému nepovede.

Alexandra Kocková