Návrh Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky

13. 4. 2023 ÚÚR Územní plánování

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo v souladu s § 33 odst. 4 stavebního zákona návrh Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky, a to včetně souvisejících materiálů. Písemné připomínky lze uplatnit ze strany obcí a veřejnosti v termínu do 15. května 2023