Mezinárodní výstava VOD-KA bude o cenách, čištění, energetické náročnosti, ztrátách i regulaci

17. 4. 2023 SOVAK Ostatní

Voda je pro běžného člověka samozřejmostí – pro zasvěcené však velkým tématem. O to, aby i nadále byla pro nás každodenní jistotou, se odborníci starají s největší zodpovědností. Je totiž jasné, že pokud se voda stane velkým tématem pro všechny, bude něco špatně.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

Vodárenský obor je regulativně sešněrován jako málokterý jiný. Voda spadá pod několik resortů, kdy každý z nich chce uplatnit své zájmy. Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství se snaží chránit spotřebitele, Ministerstvo zdravotnictví prosazuje, aby voda byla co nejkvalitnější, a Ministerstvo životního prostředí usiluje o to, aby byla vyčištěna co nejlépe. Nároky se v čase zvyšují, ale bohužel jsou často protichůdné a celkově pak velmi nákladné.

„Směr samozřejmě udává Evropská unie. V současné době se aktuálně řeší Rámcová směrnice o čistění odpadních vod. Ta připravuje čistírnám odpadních vod s velikostí nad 10 tisíc ekvivalentních obyvatel nové povinnosti, které bude možné realizovat jen s obrovským množstvím financí. S růstem energií, které omezil až vládní strop, není divu, že se tyto aspekty promítnou i do cen za vodné a stočné,“ říká Vilém Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), které třídenní mezinárodní akci v květnu tohoto roku pořádá.

VOD-KA 2019
VOD-KA 2019

O čem se bude hovořit

Nejen tato zásadní témata budou součástí doprovodného programu letošní výstavy Vodovody – kanalizace (VOD-KA 2023) v pražských Letňanech. Zcela jistě se bude diskutovat také o ztrátách vody. V České republice jde sice o necelých 15 procent, ale i tato část je v případě nedostatku vody významná.

První den výstavy bude doprovodný program zaměřen na energie, energetickou náročnost vodárenských provozů, energetické úspory a využívání odpadního tepla. Návštěvník se může ve vstupní hale III dozvědět něco o aplikaci principů odpovědného zadávání veřejných zakázek. Filip Wanner z Komise pro čistírny odpadních vod SOVAK ČR, zase ve své přednášce zájemcům přiblíží, co ve vodním hospodářství obnáší taxonomie.

„Hlavním protagonistou doprovodného programu druhého dne bude legislativa. Slovo budou mít především zástupci Ministerstva zemědělství. Dozvíme se o rozsahu regulace z pohledu ministerstva, jaké povinnosti má vlastník a provozovatel VaK, rozebereme Směrnici o čištění městských odpadních vod, podíváme se na novelu vyhlášky č. 428/2001 Sb. a také se dozvíme, jaký vliv má klimatická změna na vodní zdroje,“ doplňuje Vilém Žák.

Jiří Paul, člen představenstva SOVAK, se zamyslí nad tím, zda světem záviděníhodné množství ztrátové vody ze sítě – už zmiňovaných necelých 15 procent – je v současné době a za současných přírodních, ale i ekonomických podmínek „dobrým číslem“. K tématu se vyjádří také zástupci Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR.

Oborové soutěže i výstava fotografií

Doprovodný program letošní výstavy VOD-KA 2023 nebude jen o přednáškách. Akci doprovodí například výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2023, dále pak Vodárenská soutěž zručnosti, Soutěž o nejlepší expozici nebo soutěž Zlatá VOD-KA 2023 o nejlepší exponát.

„I letos očekáváme velkou účast návštěvníků. Podle počtu vystavovatelů a zaplněné výstavní plochy hal lze konstatovat, že je obor stále v plné síle a mezinárodní vodohospodářská výstava VOD-KA 2023 bude po čtyřech letech opět velkým svátkem vodohospodářů,“ konstatuje Aleš Pohl, ředitel společnosti Exponex, organizátor akce.

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY – KANALIZACE 2023
  • Kdy: 23.–25. května 2023
  • Kde: PVA Expo Praha, Praha-Letňany
  • Pořadatel: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK)
  • Organizátor: Exponex s.r.o.

Denisa Ranochová