Kuchyňský odpad tvoří třetinu veškerého směsného komunálního odpadu, Moravskoslezský kraj podpoří jeho třídění

14. 4. 2023 Moravskoslezský kraj Životní prostředí

Moravskoslezský kraj rozdělí obcím celkem 3 miliony korun na podporu třídění bioodpadů v domácnostech. Obcím také stejně jako vloni přispěje na projektové dokumentace překládacích stanic. Obce si budou moci o dotaci požádat během června tohoto roku.

Moravskoslezský kraj

„Hledáme možnosti, jak obcím usnadnit vybudování lepšího systému nakládání s odpady. Naším cílem je co nejvíce snížit množství směsného komunálního odpadu. Celou třetinu odpadků, které končí v běžných popelnicích, tvoří potravinové a kuchyňské zbytky, právě na ně se zaměřuje náš nový program. Obce si mohou požádat o příspěvek na pořízení drobných sběrných nádob do domácností na kuchyňský bioodpad,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Vytříděná biosložka významně snižuje množství směsného komunálního odpadu, navíc může najít smysluplné využití v kompostárnách nebo bioplynových stanicích. Vytříděné druhy odpadu je samozřejmě potřeba k dalšímu zpracování převážet co nejefektivněji, proto si v rámci tohoto programu mohou obce navíc požádat i o příspěvek na projektové dokumentace překládacích stanic.

O dotace si budou moci zažádat obce, dobrovolné svazky obcí, případně municipální obchodní korporace v Moravskoslezském kraji. Krajský úřad bude žádosti přijímat od 5. do 30. června.