Na propojení více typů městské dopravy půjde z IROP více než 1,4 miliardy korun

14. 4. 2023 MMR ČR Doprava

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští v novém programovém období dvě výzvy, které cílí na podporu udržitelné multimodální městské mobility. Více než 1,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a parkovacích systémů pro přestup na veřejnou dopravu. Připojují se tak k výzvám, které podporují atraktivní a kvalitní veřejnou hromadnou dopravu v ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Výzvy podporují propojení více druhů osobní dopravy výstavbou nebo modernizací přestupních terminálů a parkovacích systémů. Nová nebo významně modernizovaná infrastruktura městské a příměstské dopravy zefektivní přestupní vazby, bude dále motivovat cestující k přesunu z individuální automobilové dopravy do veřejné dopravy a podpoří rozvoj aktivní mobility,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

V minulém programovém období IROP 2014–2020 bylo podpořeno mimo jiné více než 70 přestupních terminálů, 7000 parkovacích míst pro automobily a 6000 parkovacích míst pro jízdní kola. V současném období 2021–2027 přibydou například silnice a místní komunikace s vyhrazenými jízdními pruhy pro autobusy nebo zastávkami upravenými pro provoz vozidel veřejné dopravy s vyšší kapacitou.

68. výzva IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici více než 875 milionů korun z EFRR. V 69. výzvě IROP je připravená částka ve výši téměř 530 milionů korun z EFRR a je pro projekty na území přechodových regionů.

O podporu mohou žádat obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, jimi zřizované nebo zakládané organizace a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP. Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP.